Bloemrijke weidesBijen, vlinders en andere insecten hebben het tegenwoordig moeilijk. Dit komt onder andere doordat er nog maar weinig plekken in het buitengebied en in stedelijk gebied zijn waar wilde bloemen en planten ruimte en kansen krijgen. 

Bloemrijke plekken zoals weides en bermen zijn van levensbelang voor veel insectensoorten, zij hebben namelijk de nectar en stuifmeel van de bloemen nodig. En rupsen hebben waardplanten als voedsel nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot vlinder.  

Met de bloemenmengsels van Vivara Pro creëert u zo’n bloemrijke plek, niet alleen insecten profiteren van de bloemenweides ook zoogdieren, vogels en andere dieren vinden er voedsel en beschutting. Natuurlijk zijn dit ook plekken waar mensen graag komen; zij kunnen heerlijk wandelen en genieten van de bloemrijke plekken in de stad, het buitengebied, langs sloten, weilanden of wegen. 

Naast het inzaaien van een inheems bloemmengsel, zoals de BM IZ 01, BM IZ 02, BM IZ 03 of BM IZ 04, wordt ook een insectenhotel of insectenwand van Vivara Pro geplaatst, dit biedt nestgelegenheid aan diverse insecten. Het is ook mogelijk om een bloemenmengsel op maat samen te stellen. Zo wordt bijgedragen aan hogere biodiversiteit en een duurzame buitenruimte en ontstaat een win-win situatie voor mens en natuur.

Natuurlijk mag de educatieve bebording bij het insectenhotel, met uitleg over de werking hiervan, niet ontbreken.