Duurzaamheid / Social Responsibility

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt een belangrijk onderdeel in de hedendaagse bedrijfsvoering. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat ‘Doing good’ op mens- en milieugebied leidt tot ‘Doing well’ op financieel gebied. De manier waarop u als bedrijf uw kernactiviteiten uitvoert en de verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van milieu en sociale aspecten wordt dan ook steeds belangrijker.
 

Educatieve bebording

Educatieve bebording FaunatorenGroen zijn =  groen doen = groen communiceren. Met de educatieve bebording van Vivara Pro kunt u zich duidelijk en professioneel als duurzame gemeente of maatschappelijk verantwoorde organisatie profileren. Bij elk project dat Vivara Pro realiseert is het mogelijk de stakeholders (leerlingen, medewerkers, bezoekers, klanten, inwoners) via educatieve bebording te informeren over het project. Zo kunt u bijvoorbeeld educatieve en leerzame bebording in uw gemeente plaatsen bij insectenhotels op pleisterplaatsen of in natuurgebieden. Als bedrijf kunt u een diervriendelijke bedrijfstuin aanleggen waarbij de educatieve bebording uw bedrijfsfilosofie op het gebied van duurzaam ondernemen uitdraagt. Alle bebording wordt op maat en in overleg geproduceerd en indien gewenst geplaatst.

educatieve bebording 
Vergroten lokale biodiversiteit

Biodiversiteit draagt bij aan de kwaliteit van leven en het welzijn van mensen en is behalve mooi, ook nuttig en noodzakelijk. De biodiversiteit wordt wereldwijd ernstig bedreigd. Onder andere door klimaatverandering, vervuiling, overexploitatie van natuurgebieden en natuurlijke hulpbronnen. Hierdoor verdwijnen plant- en diersoorten en raken ecosystemen verstoord. Daar moeten we samen verandering in brengen.

Vivara Pro ondersteunt u graag om uw lokale biodiversiteit te vergroten. Wij ondersteunen en adviseren overheden en het bedrijfsleven met het natuurvriendelijk inrichten van de buitenruimte. Met onze vakkennis weten wij de juiste maatregelen te treffen. Onze adviezen en maatregelen verhogen de biodiversiteit in de leefomgeving. 
 

BREEAM certificering

Gebouwen zijn de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot en hebben een grote invloed op de duurzaamheid. Steeds vaker laten bedrijven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen hun gebouwen of projecten beoordelen volgens de beoordelingsmethode van BREEAM. BREEAM staat voor Building Research Estblishment Environmental Assessment Method en is internationaal het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk. Het toont aan hoe duurzaam een gebouw of project daadwerkelijk is.

De BREEAM methode omvat verschillende keurmerken:

• BREEAM Nieuwbouw
• BREEAM In Use
• BREAAM Gebiedsontwikkeling

De bedoeling is gebouwen te analyseren en te verbeteren. Het systeem maakt gebruik van een kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een gebouw of gebied 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding).

Vivara Pro en BREEAM
Overweegt u een BREEAM certificering dan kan Vivara Pro samen met een gecertificeerde partner een belangrijke bijdrage leveren. Vivara Pro kan bijvoorbeeld vooraf een inventarisatie maken. U kunt dan vooraf enkele aanpassingen doen en zo uw score bij de BREEAM certificering positief beïnvloeden. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het aanleggen van biologisch verantwoorde bedrijfstuinen aangevuld met producten zoals inheemse planten, nestkasten en insectenhotels. Maar ook platte daken voorzien van een “groen” vlak. Vogelsoorten die niet persé in de algemene belangstelling staan maar wel sterk achteruit gaan, zoals de zwarte roodstaart, profiteren hier enorm van. Een vaak toegepaste methode die eveneens een belangrijke bijdrage aan de natuur levert, is het plaatsen van grootschalige nestvoorzieningen voor kwetsbare soorten zoals de gierzwaluw, huismus, slechtvalk of vleermuizen.

Groene karakter van Vivara Pro

Het groene karakter van Vivara Pro

Vivara Pro hecht uiteraard zelf ook veel waarde aan de wijze waarop zij haar onderneming runt. Zo ontwikkelt zij al haar producten met de gedachte dat iedereen er beter van moet worden. Dit resulteert in bewuste keuzes, bijvoorbeeld op het gebied van de gebruikte materialen. Vivara Pro hecht waarde aan het inkopen van hout uit goed beheerde bossen waar mogelijk. Het FSC®-label geeft welke van onze producten uitsluitend hout bevatten in overeenstemming met Forest Stewardship Council®. De Forest Stewardship Council is een internationale non-gouvernementele organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. Maar bewuste keuzes worden ook gemaakt op het gebied van de vervaardiging van producten. Dit wordt veelal uitbesteed aan een sociale werkplaats.