Woningbouwcorporaties

Afbeelding over hoe woningbouwcorporaties het beste natuurinclusef bouwen kunnen toepassen.Steeds meer woningbouwcorporaties voeren projecten uit ter verbetering van de biodiversiteit. Daarmee dragen ze ook bij aan de leefbaarheid en de beleving van de leefomgeving. Ook worden bestaande woningen verduurzaamd en steeds meer nieuwe woningen duurzaam gebouwd. Voor een hoger wooncomfort en betaalbaarheid van de energiekosten in de toekomst. 

Soms sluiten deze projecten, ter verbetering van de biodiversiteit, niet aan op de lokale behoefte van de flora en fauna. Het is daarom belangrijk dat het thema biodiversiteit vanaf het begin van een planontwikkeling wordt meegenomen als aandachtspunt, ook in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Vivara Pro kan in samenwerking met ecologische adviesbureaus een Quickscan uitvoeren. Bij een Quickscan bekijkt een expert, door middel van een bezoek, welke flora en fauna aanwezig is, maakt een inschatting welke flora en fauna er verder aanwezig kan zijn en ondersteunt dient te worden. Zo kunt u uw project afstemmen op de lokale flora en fauna behoefte. Vivara Pro kan de levering en plaatsing van de producten ter ondersteuning van deze lokale flora en fauna verzorgen alsmede monitoren en onderhouden.Duurzaam bouwen langs het water.

Woningbouwcorporaties hebben veel te maken met broedende vogels en vleermuizen in panden. Bij renovatie en/of nieuwbouw  bieden wij naast diverse (inbouw) producten ook monitoring en onderhoud aan.

Vivara Pro geeft een advies op maat aan woningbouwcorporaties.