10 jaar nestkastcontrole Efteling


Nestkast pimpelmees Efteling

Voor het tiende jaar controleert Vivara Pro de nestkasten bij de Efteling.

Een mooi jubileum waar we even stil bij willen staan.

In het voorjaar van 2006 werd Vivara benaderd door de Efteling voor het leveren van nestkasten aan het park. Vivara is toen in gesprek gegaan met de Efteling omdat het om een groot aantal nestkasten ging. 

Vivara heeft naar aanleiding van het gesprek een aanbod gedaan: het plaatsen van nieuwe nestkasten, onderhoud van de nestkasten, monitoring en verslaglegging van de geplaatste nestkasten. De Efteling vond dit aanbod de perfecte aanvulling voor het park en zo is de jarenlange zeer prettige samenwerking tussen Vivara Pro en de Efteling ontstaan. In de daarop volgende jaren is het aantal nestkasten uitgebreid in het vakantiepark Bosrijk en het Efteling Golfterrein. 

nestkast bosuil EftelingAnno 2016 hangen er circa 300 nestkasten op de verschillende locaties. Nestkasten voor onder andere: pimpelmezen, koolmezen, boomklevers, vliegenvangers, gekraagde roodstaarten, roodborsten, spreeuwen, bosuilen, steenuilen en torenvalken. 

Het onderhoud en het bijplaatsen van nestkasten wordt de laatste jaren door de Efteling zelf gedaan. 

Specialisten van Vivara Pro controleren jaarlijks alle nestkasten op het park. In een uitgebreid verslag worden de resultaten beschreven en worden adviezen, verbeter- en aandachtspunten aan de Efteling overhandigd. 

De resultaten van de nestkastcontrole die jaarlijks verzameld worden mogen er zijn. De bezetting van de nestkasten ligt gemiddeld rond de 70 procent!

In eerste instantie was de vraag van de Efteling om de pimpelmees te helpen aan broedgelegenheid. Nou, dat is gelukt! Het aantal pimpelmezen op het park is enorm toegenomen. Naast de vele broedende pimpelmezen is ook het hoge aantal broedende bonte vliegenvangers in vakantiepark Bosrijk opvallend. Van de 100 nestkasten die hier geplaatst zijn worden jaarlijks een groot aantal bezet door deze vogels met als topjaar 2013. Toen waren maar liefst 25 nestkasten bewoond door de bonte vliegenvanger.

Op het Efteling Golfterrein zijn in het verleden door een lokale vogelwerkgroep twee steenuilenkasten geplaatst. Eén in de buurt van hole 17 en één bij hole 6. De nestkast bij hole 17 is vervangen door een steenuilenkast van Vivara Pro en daarbij in de buurt is een tweede kast geplaatst. Eén van deze steenuilenkasten word jaarlijks bewoond door een paartje steenuilen. In de ene kast wordt gebroed en de andere kast wordt gebruikt als schuilplaats.  Jaarlijks worden hier twee tot vijf jongen geboren. In de oude kast bij hole 6 zit ook een steenuilenpaar en ook hier worden jaarlijks jonge steenuilen geboren. 


De jongen worden voordat ze uitvliegen door een erkend ringer voorzien van een aluminium ring. De gegevens die op die manier verzameld worden, worden gebruikt voor onderzoek. Daardoor kunnen ze in de toekomst nog beter beschermd worden. Van de jongen die op het Efteling Golfterrein zijn geringd zijn nog geen terugmeldingen geweest. 

Er hangen ook een twaalf  bosuilenkasten verdeeld over De Efteling en vakantiepark Bosrijk. In 2015 waren hiervan twee nestkasten bezet met bosuilen. Dit jaar was één kast bezet. Ook de bosuilen worden voorzien van een aluminium ring door een erkend ringer voordat ze uitvliegen.

Andere soorten die zijn aangetroffen in de nestkasten zijn; Boomklever, gekraagde roodstaart, grauwe vliegenvanger, holenduif, huismus, koolmees, roodborst, torenvalk, spreeuw en winterkoning. 


Al met al een mooie variatie aan soorten die de natuurlijke rijkdom van de Efteling aantoont.