Boer zoekt vleermuis

 

Plaats

Provincie Zuid-Holland, 25 agrarische bedrijven.

Project

“Boer zoekt vleermuis” is een project van Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Bureau van de Zoogdiervereniging. Zij willen de leefomstandigheden voor vleermuizen op agrarische bedrijven in Zuid-Holland verbeteren omdat er vaak in de directe omgeving van deze bedrijven geen geschikte verblijfplaatsen meer zijn. Zo worden er onder andere vleermuiskasten opgehangen als alternatieve verblijfplaats.

Dat is goed voor de biodiversiteit én goed voor de boer. Vleermuizen vangen namelijk veel insecten, waardoor het vee minder last heeft van vliegen. Ook kan hierdoor het gebruik van bestrijdingsmiddelen (anti-vliegenmiddelen) mogelijk worden teruggedrongen.

CLM en de Zoogdiervereniging werken hierin samen met de agrarische natuurverenigingen Geestgrond, Santvoorde en Den Hâneker.

In 2013 en 2014 hebben CLM en de Zoogdiervereniging (samen met de vrijwilligers van de vleermuizenwerkgroep Noord Brabant) het project “boer zoekt vleermuis” uitgevoerd in Midden Brabant. Er zijn diverse vleermuisvoorzieningen geplaatst op vijf Brabantse agrarische bedrijven. Een deel van deze vleermuiskasten werd binnen een jaar al gebruikt! 

VK-MP-01-VleermuizenkastUitvoering Vivara Pro

Vivara Pro heeft voor dit project verschillende type vleermuizenkasten geleverd: