Service contract monitoring

Monitoring houdt in dat er op de juiste tijdstippen gecontroleerd wordt op de bezetting van (doel)soorten in de aangebrachte voorzieningen. Monitoring wordt door één of twee wildlife experts gedaan, afhankelijk van de grootte van het terrein en het aantal aangebrachte voorzieningen op het terrein. Monitoring kan eventueel ook in samenwerking met ecologische adviesbureaus. U ontvangt altijd een digitale rapportage met de verzamelde resultaten ondersteund met fotomateriaal.

VCA Gecertificeerd
Vivara Pro vindt veiligheid, gezondheid en milieu erg belangrijk. Ons VCA certificaat is het bewijs dat wij goed op de hoogte zijn van alle voorschriften op dat gebied en ook volgens deze voorschriften de werkzaamheden zullen uitvoeren.  Uiteraard houden wij onze kennis en kunde op het gebied van veiligheid gezondheid en milieu op peil.

 

Nestkasten voor kleine vogels

Nestkasten voor kleine vogels worden twee keer per jaar gecontroleerd; één keer in begin mei en één keer eind mei/begin juni.

Er zijn twee opties voor het controleren van de nestkasten:
• Minimale controle; hierbij wordt alleen gekeken of de nestkast bewoond is en door welke soort. Hiervoor worden 2 bezoeken gepland.
• Uitgebreide controle; hierbij worden ook het aantal eitjes en/of jonge vogels in het nest geteld, hiervoor zijn meerdere bezoeken nodig. Hiervoor worden 3 bezoeken gepland.

Naar bovenNestkasten voor roofvogels en uilen

Nestkast Bosuil
De nestkast van de bosuil wordt eind maart gecontroleerd. Er kan eventueel voor een tweede controle gekozen worden in april. Door middel van een uitgebreide controle worden het aantal eieren en /of jongen in het nest geteld.

Nestkast Steenuil
Een steenuilennestkast wordt één keer per jaar gecontroleerd. De beste periode hiervoor is begin juni. Door middel van een uitgebreide controle worden het aantal eieren en /of jongen in het nest geteld.

Nestkast Kerkuil
Kerkuilen kunnen in elke maand van het jaar broeden. Ze stemmen dit af op het voedselaanbod. De meeste kerkuilen beginnen echter in april met broeden. De kast wordt twee keer per jaar bezocht, in juni en in augustus. Door middel van een uitgebreide controle worden het aantal eieren en /of jongen in het nest geteld.

Nestkast slechtvalk
Deze nestkast wordt minimaal één keer per jaar in juni gecontroleerd. Er zijn twee opties voor het controleren van de nestkasten:
• Minimale controle; hierbij wordt alleen gekeken of de nestkast bezet is. Dit kan op afstand met behulp van een verrekijker en telescoop.
• Uitgebreide controle; hierbij worden ook het aantal eieren en/of jongen in het nest geteld. Ook wordt er gekeken of er prooiresten aanwezig zijn. Om bij de nestkast te komen moet er toegang geregeld worden met de eigenaar van het gebouw waar de nestkast geplaatst is. 

Naar bovenInbouwstenen

Gierzwaluw
De nestkasten voor gierzwaluwen worden twee keer per jaar in juli bezocht. Op afstand worden de inbouwstenen gecontroleerd op het in- en uitvliegen van gierzwaluwen  (of andere soorten zoals mussen, spreeuwen of mezen). Dit gebeurd met behulp van een verrekijker of telescoop.

Huismus
• Minimale controle; alle mussen inbouwstenen worden op afstand gecontroleerd op het eventueel in en uitvliegen van huismussen (of andere soorten zoals mussen en spreeuwen of mezen). Dit gebeurd met behulp van een verrekijker of telescoop.
• Uitgebreide controle; de mussenkasten worden geopend voor controle waarbij het aantal eieren en/of jongen in het nest geteld worden (of andere soorten zoals mussen en spreeuwen of mezen). Hierbij wordt meestal een hoogwerker gebruikt.

Vleermuis
Inbouwstenen voor vleermuizen worden vanaf een half uur voor schemering gecontroleerd op het eventueel uitvliegen van vleermuizen.  Zodra het donker is houd de controle op.

Naar bovenZwaluw/mussentil

De tillen worden twee keer per jaar bezocht, in mei en in juli. Op afstand wordt de zwaluw / mussentil gecontroleerd op het in en uitvliegen van zwaluwen / mussen. Dit gebeurd met behulp van een verrekijker of telescoop. Tijdens de visuele controle wordt ook de status van de zwaluwtil bekeken.

Naar bovenFaunapalen

De faunapalen worden twee keer per jaar bezocht, in mei en in juli, om te controleren of ze bewoond worden. Soortenbepaling gebeurd door observatie op afstand met behulp van een verrekijker of telescoop. Tijdens de visuele controle wordt ook de status van de faunapaal bekeken.

Indien gewenst kan ook een uitgebreide controle plaatsvinden, hiervoor is een hoogwerker nodig. 

Naar bovenFaunatorens

De frequentie van de monitoring wordt afgestemd op de doelsoorten, evenals de tijdstippen van de monitoring. Er is controle op welke dieren er gebruik maken van de faunatoren. Soortenbepaling gebeurt indien mogelijk tijdens het bezoek ín de toren en anders door observatie op afstand met behulp van verrekijker, telescoop of batdetector. Tijdens de visuele controle wordt ook de status van de faunatoren bekeken. 

Naar bovenVleermuiskasten

Er zijn twee opties voor het controleren van de nestkasten:
• Minimale controle; hierbij worden de vleermuiskasten drie keer per jaar, in de meest geschikte periode, gecontroleerd op bezetting van vleermuizen. Kasten die van onder open zijn worden met behulp van een zaklamp gecontroleerd. Indien mogelijk worden de aanwezige dieren gefotografeerd ter ondersteuning van de determinatie. 100% determinatie is niet altijd mogelijk omdat details lastig te zien zijn wanneer de vleermuizen in de kast zitten.
• Uitgebreide controle; hierbij worden de vleermuiskasten minimaal vier keer per jaar, verspreid over het seizoen, gecontroleerd op bezetting (op dezelfde manier als bij minimale controle). Bij deze uitgebreide controle wordt tevens een batdetector ingezet voor soortherkenning.

Naar bovenInsectenhotels

De insectenhotels worden gecontroleerd op bezetting door insecten. Het op naam brengen van de diverse gebruikers is erg lastig dus er zal alleen gekeken worden naar soortgroep. Tevens  wordt gekeken of de omstandigheden (omgeving en beplanting)  goed zijn voor de gebruikers van het insectenhotel.

Naar bovenMeerwerk bij grote nestkasten en vleermuiskasten

Nestkasten voor roofvogels/uilen en vleermuizen hangen vaak hoog en zijn moeilijk bereikbaar. Per kast wordt bekeken of een ladder, klimtuig en/of hoogwerker wordt ingezet.

Gebruik van een ladder is mogelijk wanneer:

• de locatie goed bereikbaar is met de ladder;
• de stahoogte lager is dan 5 meter;
• de klussen korter dan 2 uur duren;
• en de reikwijdte niet langer is dan 1 armlengte.

In andere gevallen zal er met klimtuig en/of hoogwerker gewerkt moeten worden. Deze kosten zijn niet meegenomen in het service contract en zullen als meerwerk berekend worden.

Naar bovenRapportages

De verzamelde resultaten van de monitoring worden verwerkt in een rapportage ondersteund met fotomateriaal. Afhankelijk van de monitoring (minimale of uitgebreide) wordt beschreven welke soorten er in welke (nest)kasten hebben gezeten en eventueel met het resultaat.

Tevens worden tips en adviezen gegeven ten aanzien van:
• uitbreiding of onderhoud van/aan het aantal kasten;
• omgeving en plaatsing van de bestaande kasten.

De rapportage  wordt in digitale pdf verstuurd. Een papieren versie is mogelijk tegen meerprijs.

Naar boven