Service contract onderhoud

Een onderhoudscontract voor de geplaatste producten is altijd maatwerk. Het onderhoud wordt door één of twee wildlife experts gedaan, afhankelijk van de grootte van het terrein en het aantal aangebrachte voorzieningen op het terrein. Bij onderhoud ontvangt u een rapportage met de verzamelde resultaten ondersteund met fotomateriaal.

VCA Gecertificeerd
Vivara Pro vindt veiligheid, gezondheid en milieu erg belangrijk. Ons VCA certificaat is het bewijs dat wij goed op de hoogte zijn van alle voorschriften op dat gebied en ook volgens deze voorschriften de werkzaamheden zullen uitvoeren. Uiteraard houden wij onze kennis en kunde op het gebied van veiligheid gezondheid en milieu op peil.

 

Nestkasten voor kleine vogels

De nestkasten worden één keer per jaar schoon gemaakt, bij voorkeur in het najaar (periode oktober-november). Oude nesten worden verwijderd en de binnenzijde van de kast wordt behandeld met een biologisch reinigingsmiddel.

Tijdens het schoonmaken wordt ook de deugdelijkheid van de ophanging bekeken, indien nodig wordt de ophanging gerepareerd of vervangen. Ook wordt de staat van het product beoordeeld. Indien blijkt dat de staat van de nestkast een gevaar oplevert voor de omgeving, wordt deze nestkast meteen verwijderd. Als de nestkast wel aan vervanging toe is maar geen gevaar oplevert voor de omgeving blijft deze nestkast hangen.

Naar bovenNestkasten voor roofvogels en uilen

Nestkast Bosuil
Regelmatig broeden er ook holenduiven in de bosuilennestkasten. Het is dus zaak deze jaarlijks (eind zomer) schoon te maken. Tijdens het schoonmaken worden oude nesten, braakballen en prooiresten verwijderd en de binnenzijde van de kast wordt behandeld met een biologisch reinigingsmiddel. Daarna wordt nieuw nestmateriaal toegevoegd. Tevens wordt de deugdelijkheid van de ophanging bekeken evenals de staat van het product. Indien nodig wordt de ophanging gerepareerd of vervangen. Mocht blijken dat de staat van de nestkast een gevaar oplevert voor de omgeving wordt deze nestkast meteen verwijderd. Als de nestkast wel aan vervanging toe is maar geen gevaar oplevert voor de omgeving blijft deze nestkast hangen.

Nestkast Steenuil
Schoonmaak en onderhoud van de steenuilenkasten vindt plaats in september. Tijdens het schoonmaken worden oude nesten, braakballen en prooiresten verwijderd en de binnenzijde van de kast wordt behandeld met een biologisch reinigingsmiddel. Daarna wordt nieuw nestmateriaal toegevoegd. Tevens wordt de deugdelijkheid van de ophanging bekeken evenals de staat van het product. Indien nodig wordt de ophanging gerepareerd of vervangen. Mocht blijken dat de staat van de nestkast een gevaar oplevert voor de omgeving wordt deze nestkast meteen verwijderd. Als de nestkast wel aan vervanging toe is maar geen gevaar oplevert voor de omgeving blijft deze nestkast hangen.

Nestkast Kerkuil
Regelmatig broeden er ook holenduiven en kauwen in nestkasten voor kerkuilen. Het is dus zaak deze jaarlijks (late zomer / begin herfst) schoon te maken. Tijdens het schoonmaken worden oude nesten, braakballen en prooiresten verwijderd en wordt de binnenzijde van de kast behandeld met een biologisch reinigingsmiddel. Op de bodem van de nestkast wordt een laag nestmateriaal overgehouden. Tevens wordt de deugdelijkheid van de ophanging bekeken evenals de staat van het product. Indien nodig wordt de ophanging gerepareerd of vervangen. Mocht blijken dat de staat van de nestkast een gevaar oplevert voor de omgeving wordt deze nestkast meteen verwijderd. Als de nestkast wel aan vervanging toe is maar geen gevaar oplevert voor de omgeving blijft deze nestkast hangen.

Nestkast slechtvalk
Schoonmaak en onderhoud van de slechtvalkenkast vindt plaats in de wintermaanden. Tijdens het schoonmaken worden prooiresten verwijderd en de binnenzijde van de kast wordt behandeld met een biologisch reinigingsmiddel. Tevens wordt de deugdelijkheid van de ophanging/plaatsing bekeken evenals de staat van het product. Indien nodig wordt de ophanging gerepareerd of vervangen. Mocht blijken dat de staat van de nestkast een gevaar oplevert voor de omgeving wordt deze nestkast meteen verwijderd. Als de nestkast wel aan vervanging toe is maar geen gevaar oplevert voor de omgeving blijft deze nestkast hangen.

Naar bovenInbouwstenen

De neststenen voor de huismus worden één keer per jaar schoon gemaakt, bij voorkeur in het najaar. Hiervoor is een hoogwerker nodig. Het nest wordt verwijderd en de binnenkant van de kast wordt behandeld met een biologisch reinigingsmiddel tegen eventuele parasieten.

Bij de inbouwstenen voor gierzwaluwen en vleermuizen is geen onderhoud nodig en/of mogelijk.

Naar bovenZwaluw/mussentil

Schoonmaak en onderhoud van de zwaluw/mussentil vindt plaats in de herfst (bij voorkeur in oktober). Tijdens het schoonmaken worden oude nesten verwijderd en de binnenzijde van de kast wordt behandeld met een biologisch reinigingsmiddel. Tevens wordt de deugdelijkheid van de ophanging/plaatsing bekeken evenals de staat van het product. Indien nodig wordt de ophanging gerepareerd of vervangen. Mocht blijken dat de staat van een huiszwaluwkom een gevaar oplevert voor de omgeving wordt deze kom meteen verwijderd. Als de huiszwaluwkom wel aan vervanging toe is maar geen gevaar oplevert voor de omgeving blijft deze kom hangen.

Het onderhoud wordt gedaan met behulp van een ladder indien de til niet hoger is dan 5 meter. In andere gevallen zal er met klimtuig en/of hoogwerker gewerkt moeten worden.

Naar bovenFaunapalen

Schoonmaak en onderhoud  van de faunapaal vindt plaats in de wintermaanden. Tijdens het schoonmaken worden oude nesten verwijderd en de binnenzijde van de kast wordt behandeld met een biologisch reinigingsmiddel. Tevens wordt de deugdelijkheid van de ophanging/plaatsing  bekeken evenals de staat van het product. Indien nodig wordt de ophanging gerepareerd of vervangen. Mocht blijken dat de staat van één van de kasten een gevaar oplevert voor de omgeving wordt deze kast meteen verwijderd. Als een kast wel aan vervanging toe is maar geen gevaar oplevert voor de omgeving blijft deze kast hangen.

Het onderhoud van de faunapalen gebeurd altijd met een hoogwerker. 
 

Naar bovenFaunatorens

Schoonmaak en onderhoud  van de faunatoren vindt plaats in de wintermaanden. Tijdens het schoonmaken worden oude nesten verwijderd en de binnenzijde van de kast wordt behandeld met een biologisch reinigingsmiddel. Bij de insectenkasten wordt het bamboe vervangen indien nodig. Aangezien een faunatoren altijd maatwerk is, zal ook het onderhoudscontract hiervoor op maat aangeleverd worden, afgestemd op de doelsoorten en de voorzieningen die aangebracht zijn.

Naar bovenVleermuiskasten

De vleermuiskasten  worden één keer per jaar in de winter schoon gemaakt, bij voorkeur tijdens een vorstperiode.  Met een speciale borstel worden alle spinnenwebben en andere vervuiling (zoals ontlasting) in de kast verwijderd. Tevens wordt de deugdelijkheid van de ophanging/plaatsing  bekeken evenals de staat van het product. Indien nodig wordt de ophanging gerepareerd of vervangen. Mocht blijken dat de staat van een vleermuiskast een gevaar oplevert voor de omgeving wordt deze kast meteen verwijderd. Als een vleermuiskast wel aan vervanging toe is maar geen gevaar oplevert voor de omgeving blijft deze kast hangen.

Naar bovenInsectenhotels

Insectenhotels worden één keer per jaar in de wintermaanden nagekeken. Controle van algehele toestand en stabiliteit. Eventueel wordt het bamboe vervangen.

Naar bovenMeerwerk bij grote nestkasten en vleermuiskasten

Nestkasten voor roofvogels/uilen en vleermuizen hangen vaak hoog en zijn moeilijk bereikbaar. Per kast wordt bekeken hoe deze schoon te maken zijn. Dit gebeurd met behulp van een ladder, klimtuig en/of hoogwerker.

Gebruik van een ladder is mogelijk wanneer:

• de locatie goed bereikbaar is met de ladder;
• de stahoogte lager is dan 5 meter;
• de klussen korter dan 2 uur duren;
• en de reikwijdte niet langer is dan 1 armlengte.

In andere gevallen zal er met klimtuig en/of hoogwerker gewerkt moeten worden. Deze kosten zijn niet meegenomen in het service contract en zullen als meerwerk berekend worden.

Naar bovenRapportages

De resultaten van het onderhoud worden beschreven in een rapport ondersteund met fotomateriaal. Tevens worden tips en adviezen gegeven.

Resultaten, tips en adviezen worden gegeven ten aanzien van:
• bijzonderheden tijdens het schoonmaken;
• van welke nestkasten is de ophanging gerepareerd of vervangen;
• welke nestkasten zijn verwijderd omdat deze een gevaar opleveren voor de omgeving;
• welke nestkasten zijn aan vervanging toe;
• tips en verbeteringen ten aanzien van de omgeving en plaatsing van de bestaande kasten;
• advies voor het uitbreiden van de meest geschikte nestkasten. 

De rapportage  wordt in digitale pdf verstuurd. Een papieren versie is mogelijk tegen meerprijs.

Naar boven