PRODUCTGROEPEN

Oplossingen voor amfibieën

Het gaat slecht met de amfibieën, zelfs met algemene soorten. De Nederlandse populaties van de gewone pad zijn bijvoorbeeld sinds 2008 met meer dan 50% afgenomen (bron: padden.nu). Verkeersongevallen, verstedelijking en sterfte in straatkolken dragen hieraan bij. En ook op bouwterreinen hebben deze dieren het moeilijk.

Beschermende maatregelen rond bouwterreinen

Het plaatsen van amfibieën- en reptielenschermen op grensgebieden van ontwikkelingsterreinen en trekgebieden, vaak rondom bouwterreinen, (nieuwe) bouwroutes en langs wegen en dijken voorkomt verplaatsing naar gebieden waar het onveilig is voor de dieren (bijvoorbeeld een weg of een werkterrein). Dieren worden zo naar andere locaties geleid wat voorkomt dat ze gewond raken of worden gedood. Het plaatsen van schermen wordt vaak gecombineerd met vangmethodes, zodat dieren naar een veilig gebied kunnen worden gebracht. Daarbij zorgt het scherm ervoor dat beschermde dieren zich niet vestigen op bouwterreinen tijdens de uitvoering van graaf- en bouwwerkzaamheden.

Amfibieën in straatkolken

Naar schatting belanden jaarlijks ongeveer 1 miljoen amfibieën in straatkolken. In droge periodes oefent het water in de kolken een sterke aantrekkingskracht uit. De dieren zoeken dan actief naar vochtige en koele plekken. Ook volgen ze hoge stoepranden en vallen vervolgens trottoir- of straatkolken. Eenmaal in de kolk lukt het niet meer om hieruit te komen. Daardoor overlijden de meeste amfibieën door verdrinking, uitdroging of gebrek aan voedsel in de kolken. Dit gebeurt niet alleen tijdens de voorjaarstrek, maar over een lange periode van eind februari tot ongeveer half november

Wil je meer weten over onze oplossingen? Neem dan contact op. Wij helpen je graag verder.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en
blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
Copyright Vivarapro
Sitemap