PRODUCTGROEPEN

Wat is BIJ12?

BIJ12 werkt in opdracht van de provincies en heeft als doel om het beleid voor de natuur in onze provincies efficiënter en effectiever te maken. Dit omvat onder andere het beheer van natuurgebieden, het beschermen van planten en dieren en het stimuleren van natuurbehoud. BIJ12 biedt kennis en coördinatie voor projecten en initiatieven gericht op het behouden van de natuur in Nederland. De naam BIJ12 komt van de 12 provincies in Nederland.

BIJ12 zet zich in voor mitigatie en behoud van dieren. Ze adviseren over maatregelen om de negatieve effecten van menselijke activiteiten op dieren te verminderen en om de biodiversiteit te behouden en te beschermen. Dit kan onder andere betrekking hebben op het verminderen van verstoring van nesten, het behoud van leefgebieden en het nemen van maatregelen om dieren te beschermen tegen negatieve impact, zoals het verbieden van het doden of vangen van kwetsbare diersoorten.

Waarom is BIJ12 belangrijk?

Slopen of bouwen en het kappen van bomen kan schadelijk zijn voor diersoorten die wettelijk beschermd zijn volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). Om schade aan de natuur te voorkomen of te verminderen, moeten passende maatregelen worden genomen.

Ook als een gebouweigenaar werkzaamheden wil uitvoeren waar beschermde diersoorten aanwezig zijn, moet hier een ontheffing voor aangevraagd worden bij de betreffende provincie. Een ontheffing wordt alleen verleend als er voldoende mitigerende en compenserende maatregelen worden genomen. Deze maatregelen zijn gedetailleerd beschreven in de Kennisdocumenten Soorten die tot stand zijn gekomen in samenwerking met experts op het gebied van ecologie en juridische zaken.

Onze producten en BIJ12

BIJ12 helpt ook bij de ontwikkeling van producten voor de natuur. Het doel is om beschermde dieren een betere plek te geven om te leven, vooral in gebieden waar hun eigen omgeving is verstoord. Zo kunnen er bijvoorbeeld nest- en verblijfmogelijkheden voor vleermuizen, gierzwaluwen, huismussen en insecten worden geplaatst. Hiervoor zijn zowel permanente als langdurige voorzieningen mogelijk. Deze producten moeten aan strenge voorwaarden voldoen.

Onze producten voldoen daarom aan strenge ecologische normen en de meest recente inzichten. Ze zijn in lijn met de richtlijnen uiteengezet in de kennisdocumenten van BIJ12. We houden de ontwikkelingen in ons vakgebied nauwlettend in de gaten en sturen direct bij als inzichten veranderen of als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en
blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
Copyright Vivarapro
Sitemap