Bouw en vastgoed

Duurzaam bouwen is woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkelen en gebruiken met respect voor mens en milieu. Duurzaam bouwen draagt bij aan een beter milieu en een gezonde woon- en werkomgeving. Bij duurzaam bouwen worden bijvoorbeeld duurzame materialen gebruikt en/of materialen hergebruikt. Er wordt gezorgd voor een gezond binnenklimaat, verantwoord watergebruik en energiebesparing.

Bij duurzaam bouwen hoort ook een groene omgeving. Bijvoorbeeld het plaatsen van een groene gevel of een groen dak. Het terrein en/of gebouw aantrekkelijk en geschikt maken voor de aanwezige fauna door middel van beplanting of nestkasten.

Bedrijven vestigen zich graag in een groene omgeving. Onroerend goed is gewilder in een groene omgeving en heeft daardoor ook meer financiële waarde.

Duurzaam bouwen is goed voor het imago van een bedrijf. Daarnaast werkt het stress verlagend en is het beter voor de werkbalans. Hierdoor leveren de werknemers een hoger rendement omdat er bijvoorbeeld minder ziekteverzuim is.

Vivara Pro kan een bijdrage leveren aan de groene omgeving en duurzaam bouwen. Bij de ontwikkeling van grote of kleine projecten is het zaak om in een vroeg stadium rekening te houden met flora en fauna. Bij het begin van een ontwerp van een gebouw biedt Vivara Pro ondersteuning bieden voor het inpassen van producten voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Tijdens de bouw bieden wij technische ondersteuning aan zodat de producten op de juiste manier geplaatst/ingemetseld worden.

BREEAM certificering

Overweegt u een BREEAM certificering dan kan Vivara Pro in samenwerking met ecologische adviesbureaus een belangrijke bijdrage leveren. Voorbeelden van aanpassingen ter ondersteuning van de lokale flora en fauna zijn: het aanleggen van biologisch verantwoorde bedrijfstuinen en buitenruimten aangevuld met producten zoals inheemse planten, nestkasten, vleermuiskasten en insectenhotels. Maar ook platte daken voorzien van een “groen” of “schelpen” vlak. Klik hier voor informatie over BREEAM certificering.

Vivara Pro geeft een advies op maat aan architecten, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en (gevel)renovatie bedrijven. Een referentieproject dat goed aansluit op deze markt is: Berckelbosch