Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de afgelopen jaren steeds meer de norm geworden. Het duurzaam bouwen en duurzaam inrichten van gebieden heeft dan ook veel voordelen. Zo kunt u denken aan:

  • Minder energieverbruik
  • Minder onderhoud
  • Hogere vastgoedwaarde en 
  • Een prettigere omgeving om in te werken wat leidt tot minder ziekteverzuim. 

Daarom laten bedrijven hun gebouwen of projecten vaak beoordelen volgens de beoordelingsmethode van BREEAM.

Wat is BREEAM?

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is internationaal het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk.

De BREEAM-NL methode omvat verschillende keurmerken:

• BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

• BREEAM-NL In-Use

• BREAAM-NL Gebiedsontwikkeling

• BREAAM-NL Sloop en Demontage

Het systeem maakt gebruik van een kwalitatieve weging waarbij gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën worden beoordeeld. Als totaalscore krijgt een gebouw of gebied vervolgens 1 tot 5 sterren. Waarbij 5 staat voor uitmuntend.

Virara Pro en BREEAM-NL

Overweegt u een BREEAM-NL certificering dan kunnen wij samen met een gecertificeerde partner een belangrijke bijdrage leveren binnen de categorie Landgebruik en Ecologie (LE).

Vooraf kan een inventarisatie uitgevoerd worden zodat u rekening kunt houden met de planten en dieren en de daaraan verbonden wettelijke bepalingen. Wij kunnen u hiervoor in contact brengen met een ecologisch adviesbureau. Voor de certificering kunt u aanpassingen doen om uw score bij de certificering positief te beïnvloeden. U kunt in en rond het gebouw ruimten creëren en/of aanpassen zodat planten en dieren daar gebruik van kunnen maken. Zo kunt u bijvoorbeeld nest- en verblijfmogelijkheden voor vleermuizen, gierzwaluwen, huismussen en insecten plaatsen. Hiervoor zijn zowel permanente als langdurige voorzieningen mogelijk. Of u kunt een bloemrijke weide aanleggen in combinatie met een insectenhotel voor bijen en vlinders. 

De producten die ingezet worden, moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Onze producten voldoen dan ook aan strenge ecologische normen en de meest recente inzichten op dit gebied. Ze zijn in lijn met de richtlijnen uiteengezet in de kennisdocumenten van BIJ12 en ontwikkeld in nauwe samenwerking met partners als de Vogelbescherming. Uiteraard houden we de ontwikkelingen in ons vakgebied nauwlettend in de gaten en sturen direct bij als inzichten veranderen of als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

breeam(3)(1) (1)

Elk project begint met onderzoek om te inventariseren wat nodig is om aan de Wet Natuurbescherming te voldoen. Wij doen voor u een quickscan of een volledig ecologisch onderzoek.

Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren een behoorlijk aantal producten en voorzieningen ontwikkeld en geproduceerd. Dit doen wij altijd samen met deskundigen als natuurbeschermingsorganisaties en ecologen. En zoals gezegd, houden we daarbij rekening met de richtlijnen van Bij12. Bovendien gebruiken wij voor de productie alleen FSC hout. Alle producten kunnen tijdens de bouw of renovatie worden verwerkt in de gevel en zijn in te zetten voor het verplaatsen en behouden van dieren.

Voor soorten als gierzwaluw, huismus, diverse vleermuissoorten maar ook voor solitaire bijen zijn er zogenaamde inbouwstenen verkrijgbaar. Is er geen mogelijkheid tot inbouw, dan kunnen er toch voorzieningen geplaats worden. Deze worden meestal aan de gevel geplaatst.


Hoe kunnen wij u helpen?

Onderzoek lokale flora & fauna
Wij onderzoeken welke maatregelen er getroffen moeten worden om aan de wet te voldoen

Plan maken en projectvoorstel
Op basis van het onderzoek doen wij een voorstel wat het beste bij uw situatie past

Projectuitvoering
Wij kunnen uw project volledig uitvoeren

Onderhoud

Monitoring
Het project wordt op tijd gemonitord om aan te tonen dat de maatregelen werken.

Zichtbaarheid
Wij plaatsen voor u professionele en educatieve bebording bij het project. Bovendien communiceren wij over het project via onze verschillende kanalen zoals social media en nieuwsbrieven.

Levering natuurbeschermingsproducten
Natuurlijk kunnen wij alle producten afleveren op het juiste adres.