Voor opdrachtgever Heembouw heeft Vivara Pro een aantal takkenrillen geplaatst.

Een takkenril is een opeenhoping van takken, gemengd snoeiafval en dood hout. Een takkenril biedt onmiddellijk een habitat aan een grote diversiteit aan dieren. Zelfs een kleine takkenril kan al bijdragen aan een verhoogde diversiteit en aanwezigheid van insecten, zoogdieren en vogels in de directe omgeving.
 
Voordelen van een takkenril:
– Voor vogels en zoogdieren biedt een takkenril een goede nest-, voedsel- en schuilgelegenheid.
– Amfibieën en reptielen vinden er een plek om te overwinteren.
– Ook paddenstoelen, varens en andere plantensoorten vinden er een uitstekend onderkomen.
– Zelfs enkele vlindersoorten zetten hun eitjes af op dood hout.
-Heel veel insecten maken gebruik van de beschermde plekken in de takkenril om te schuilen.

Vivara Pro heeft in opdracht van de Gemeente Nieuwkoop, 20 tijdelijke vleermuiskasten geleverd in Langeraar en Woerdense verlaat.

Vanwege de sloop van twee oude gebouwen, zijn er op omliggende panden (waaronder basisschool Aeresteijn) tijdelijke vleermuiskasten geplaatst door onze partner Fauna Protect B.V.
Zij zijn een gespecialiseerd bedrijf in het aanbrengen van mitigerende maatregelen. Ze ontzorgen opdrachtgevers en geven praktische adviezen op het gebied van fauna. Bovendien realiseert Fauna Protect B.V. tijdelijke en permanente verblijfplaatsen tijdens of na renovatie/verduurzaming van een woning of complex.

Vanuit de basisschool Aeresteijn kwam de vraag hoe de kinderen meer betrokken konden raken bij de natuur. Zo ontstond het educatief idee om de kinderen van de basisschool een aantal vleermuiskasten te laten beschilderen en tevens voor te lichten over vleermuizen en het belang van het plaatsen van de betreffende voorzieningen. Deze belangrijke missie heeft Fauna Protect B.V. met veel enthousiasme op zich genomen, zie hieronder het resultaat.

In verband met de bouw van een nieuwe school, zijn er bij het Lorentz Casimir Lyceum, twee dubbele-kraamkasten-constructies op palen geplaatst. Dit ter compensatie van de vleermuizen die door de sloop van het oude gebouw huisvesting verliezen.

De vleermuiskasten zijn geschikt als zomer, paar en kraamverblijf. Bij milde winters kan de kast ook als schuilplaats dienen.

Dankzij de verlengde achterwand, kunnen de vleermuizen makkelijk op dit gedeelte landen en van daaruit de kast inkruipen.

De vleermuiskasten zijn voorzien van spuitkruk, vooral de binnen-lagen. Dit zijn fijne korrels kurk, die door middel van het toevoegen van natuurhars en water, op platen wordt gespoten. Het is een natuurlijk materiaal waar geen chemische toevoegingen bij zijn gebruikt. Het heeft ook een zacht oppervlak, wat voorkomt dat de vleermuizen slijtage aan de vleugels of nagels krijgen.

Plaats

Efteling Park, Efteling Bosrijk en Efteling Golfpark in Kaatsheuvel.

Project

Voor de Efteling heeft Vivara Pro jaren geleden een adviesplan opgesteld ten behoeve van het behoud van de flora en fauna in dit bosrijke pretpark. Zowel het pretpark zelf, als het bungalowpark Bosrijk en het golfterrein werden door Vivara Pro geïnventariseerd. Daarnaast heeft Vivara Pro ondersteuning geboden bij de verwezenlijking van de aanpassingen uit het plan.

Uitvoering Vivara Pro

Op diverse locaties werden nestkasten opgehangen voor onder andere: pimpelmezen, koolmezen, boomklevers, vliegenvangers, gekraagde roodstaarten, roodborsten, spreeuwen, bosuilen, steenuilen en torenvalken. Daarnaast zijn vleermuiskasten en eekhoornnestkasten in het park geplaatst. De nestkasten worden door de Efteling zelf onderhouden.

Eind 2016 zijn er op het Efteling Golfpark twee torenvalkenkasten op paal geplaatst en twee steenuilenkasten in bomen (in de nabijheid van de oude steenuilenkast die dringend aan vervanging toe was).

Jaarlijks worden alle nestkasten door specialisten van Vivara Pro gecontroleerd. In een uitgebreid inspectieverslag worden de adviezen, verbeter- en aandachtspunten aan de Efteling overhandigd. Uiteraard worden ook andere aspecten op het gebied van dierenwelzijn en natuurbescherming die de specialisten tijdens hun controle tegenkomen doorgegeven aan de Efteling organisatie.

Project: 10 jaar monitoring Efteling (2006-2016)

Een mooi jubileum waar we even stil bij willen staan.Specialisten van Vivara Pro controleren jaarlijks alle nestkasten op het park. In een uitgebreid verslag worden de resultaten beschreven en worden adviezen, verbeter- en aandachtspunten aan de Efteling overhandigd. De resultaten van de nestkastcontrole die jaarlijks verzameld worden mogen er zijn. De bezetting van de nestkasten ligt gemiddeld rond de 70 procent!

Projectgegevens
Opdrachtgever Gemeente Purmerend
Locatie Purmerend
Jaar van uitvoering 2017
Locatie Purmerend
In samenwerking met Miecon BV

Project

Plaatsing van twee kerkuilentillen (HT KE 01 Kerkuilentil) bij de natuurstrook rond het bedrijventerrein Baanstee in Purmerend. De tillen zijn op maat gebouwd. In het gebied waar de tillen geplaats zijn staan drie boerderijen waarvan er één gesloopt gaat worden, in deze boerderijen broeden al drie paar kerkuilen. De tillen dienen dus als compensatie.

Uitvoering Vivara Pro

Van de gemeente hebben wij een schets ontvangen van de kerkuilentil. Op basis van deze schets zijn de kerkuilentillen op maat gemaakt door onze samenwerkingspartner Miecon. Zij hebben samen met Vivara Pro de tillen geplaatst.

De til is zo gebouwd dat het een ideale broedplaats is voor de kerkuil. De kerkuilentil is gebouwd van Douglas-hout en het dak is afgewerkt met verholen goten om lekkage te voorkomen. De palen van deze kerkuilentillen zijn van staal en lopen door het dak heen om een hooischuur effect te creëren, ook staan ze in een stevige betonnen fundering. Aan één kant van de til zit een toegangsluik en een invliegopening met een zit plek voor de kerkuilen. In de til is een kerkuilenkast (90317-UK KE 01 Nestkast Kerkuil) geplaatst en enkele zitstokken. In het de nok van het dak is gezorgd voor ventilatie en ontluchting. De onderzijde van de til komt op een hoogte van circa 4 meter.

Bijzonderheden

Vivara Pro heeft voor de Gemeente Purmerend al verschillende projecten mogen uitvoeren, onder andere het leveren en plaatsen van een insectenwand, een zwaluwtil en een slechtvalkenkast. Daar is dit mooie project nu aan toegevoegd.

 

Resultaten

2018

Bij controle begin september 2017 door Michel Geijssens van de gemeente Purmerend bleken beide tillen al volop bezocht te worden door de kerkuilen. In de tillen maar ook in de nestkasten die in de tillen zijn geplaatst werden vele braakballen, ruipennen, prooiresten en krijtsporen van de uilen aangetroffen.

Een mooi resultaat na zo’n korte tijd!

 

 

 

 

2019

In het voorjaar van 2019 hebben kerkuilen daadwerkelijk succesvol gebroed in één van de tillen. Maar liefst 4 jongen werden op 11 juni door Michel Geijssens aangetroffen. Binnenkort worden deze uilen geringd. Het succes is mede te danken aan een goed muizenjaar, voor de uilen zijn vooral veldmuizen belangrijk.

bannerkerkuilen

Met dit broedgeval is het beoogde effect bereikt, broedlocaties bieden aan de kerkuilen ter compensatie voor een schuur die gesloopt wordt. Hopelijk blijven de uilen nog lang gebruik maken van de tillen, en wellicht wordt ook de 2e til in gebruik genomen. Dit is echter afhankelijk van het aanbod aan voedsel (prooi) aangezien de tillen slechts 350 meter uit elkaar staan.

Bekijk de video

Plaats

Houbensteyn B.V. is één van de grootste varkenshouderijen in Nederland, gevestigd in Ysselsteyn (Lb). De locatie van dit project ligt aan de Ysselsteynsweg 69, Ysselsteyn.

Project

Houbensteyn B.V. heeft Vivara Pro ingeschakeld om meer biodiversiteit rondom de nieuwe zichtstal en de afwateringsvijver te creëren. De verloren gegane flora en fauna op die locatie dient gecompenseerd te worden. Naast de wettelijke verplichting wil Houbensteyn een grote extra investering doen. Aan de voorzijde van de varkensstal ligt namelijk een perceel met een afwateringsvijver dat hij duurzaam wil inrichten. En dan op zo`n manier dat het daadwerkelijk bijdraagt aan de lokale flora en fauna. Daarnaast moet het terrein aantrekkelijker worden ingericht voor bezoekers en, door toevoeging van groene elementen, beter passen in de landelijke omgeving.

Uitvoering Vivara Pro

Vivara Pro heeft eerst onderzoek gedaan naar de lokale flora en fauna en gekeken welke soorten ondersteuning nodig hebben. Op basis van deze gegevens is een duurzaam ontwerpplan gepresenteerd. In het ontwerpplan zijn voorzieningen opgenomen voor (roof)vogels, vleermuizen en insecten zoals vlinders en (solitaire) bijen.

Plan van aanpak: Door middel van faunapalen zijn voorzieningen aan gebracht voor vleermuizen en torenvalk. Deze vormen samen met een bomenrij de afscheiding van het perceel. De zwaluwtil aan de rand van de vijver biedt nestgelegenheid aan Huiszwaluwen. Daarnaast zijn er kasten voor vleermuizen geplaatst aan de gevel, nestkasten voor steenuilen en kleine zangvogels, insectenhotels, eendenkorven en enkele nestvlotjes voor watervogels zoals meerkoet en fuut. Om de biodiversiteit verder te verhogen is een gedeelte van het perceel ingezaaid met bij- en vlindervriendelijke bloemenmengsels en rondom de vijver met oever- en waterplanten. Ook zijn er vlinderstruiken en speciale rozen (half gevuld) aangeplant die voorzien in nectar, stuifmeel en vervolgens bottels. Natuurlijk zorgen wij voor educatieve bebording, want communicatie over “waarom” Houbensteyn extra investeert in natuur rondom zijn stal is uiteraard essentieel.

Torenvalken hebben de torenvalkkast bij de nieuwe duurzame vleesvarkensstal in gebruik genomen. De faunapaal met torenvalkkast is eind februari (2016) door Vivara Pro geplaatst. 9 april (2016) zijn deze prachtige foto’s gemaakt.

Project SV

We hebben bij SV Kampong een aantal voorzieningen geplaatst. Dit om de vereniging groener te maken en de biodiversiteit te verhogen. Er is gekeken naar de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups, emelten en engerlingen. Ook zijn er verschillende zichtplekken mooier en tegelijk effectief aangekleed. Veel voorzieningen zijn voorzien van bebording en zichtbaar voor leden en bezoekers. Op deze manier is er ook aandacht gegeven aan beleving en educatie. De monitoring van alle nestkasten zal worden uitgevoerd door Vivara Pro.

Centrale uitgangspunten

  • Eikenprocessierups: De natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups kan gerealiseerd worden door middel van het inzetten van kasten voor kool- andere mezen, vleermuiskasten en het bevorderen van insecten met bloemrijke stroken. (NK SE 04 Nestkast 32mm) (VK WS 04 Vleermuizenkast) (Bloemenmengsels) (IP WA 01 Insectenwand) (IP WA 04 Insectenwand)
  • Emelten & Engerlingen: Een speciale ‘spreeuwentil’ plaatsen voor het bestrijden van emelten en engerlingen op het natuurgrasveld. (ST SP 01 Spreeuwentil)
  • Zichtplekken: Verschillende zichtplekken mooier en tegelijk effectief aankleden. (Bloemenmengsels) Beleving en educatie: Veel voorzieningen zijn zichtbaar voor bezoekers en eventueel met bebording. Hierdoor worden leden en bezoekers gewezen op de aandacht voor biodiversiteit en tegelijkertijd de natuurlijk bestrijding die hiermee gepaard gaat.
16-07-05-faunatoren sambeek16-07-05-faunatoren sambeek_PPA3009

Bekijk de video

Plaats

Kloostertuin van het voormalige Sint Catharinaklooster in Sambeek, gemeente Boxmeer.

Project

Het oude Catharinaklooster in Sambeek wordt in de toekomst verbouwd of gesloopt. In het klooster verblijven diverse dieren waaronder vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Voor deze dieren moet in de directe omgeving van het Catharinaklooster een vervangende verblijfplaats komen.  Gemeente Boxmeer is een samenwerking aan gegaan met Vivara Pro om dit te realiseren in de vorm van een Faunatoren.

Uitvoering Vivara Pro

De faunatoren is opgebouwd uit drie etages. De afmetingen zijn: 2,6 x 2,6 meter en de hoogte is 9  meter. Er zijn ca. 8000 bakstenen gebruikt voor het metselen van de buitengevels. Daarin bevinden zich 110 speciale zichtbare en onzichtbare Vivara Pro inbouwstenen voor diverse dieren.

In het klooster verblijven diverse dieren waaronder vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. De faunatoren biedt een alternatieve woonruimte voor deze beschermde diersoorten. Tevens beschikt de faunatoren over nest- en verblijfplaatsen voor huiszwaluwen, kerkuilen, steenuilen, roodstaarten, kwikstaarten, solitaire bijen en andere insecten.

De faunatoren bestaat uit:

1. Vleermuizendak
De toren heeft een zadeldak van 60 graden bedekt met dakpannen, gelijk aan het Catharinaklooster. Het puntdak is essentieel voor het natuurlijke zoekgedrag van de vleermuizen die nu nog in het Catharinaklooster verblijven, maar die de faunatoren als
nieuw kraam- of verblijfplaats aangeboden krijgen. De zolderruimte is speciaal ingericht voor de grootoorvleermuis.

De faunatoren is voorzien van een kelder (1,5 meter diep) om zo een hoger vochtgehalte te creëren in de toren. Binnenin zijn over de 3 verdiepingen diverse lamelpanelen aangebracht, voor het creëren van ruimtes met elk een verschillende (oplopende) temperatuur en luchtvochtigheid. Op deze wijze hebben de vleermuizen zelf de keuze om de meest ideale plek in de faunatoren te vinden.

2. Huiszwaluwnesten (productnummers 93818 en 93817)
3. Verspringende rollagen, ideale rustplaatsen voor huismussen en andere vogels.
4. Verborgen inbouwstenen voor gierzwaluwen (productnummer 90134)
5. Inbouwstenen voor insecten, zoals solitaire bijen, oorwormen, kevers en spinnen (productnummer 92056)
6. Nestkast voor kerkuil op zuidgevel (productnummer 90328), voor steenuil op noordgevel (productnummer 90111)
7. Inbouwstenen voor vleermuizen (productnummer 90136)
8. Inbouwstenen voor huismussen (productnummer 90746 oud – nieuwe: 90153)
9. Halfopen inbouwstenen voor zwarte en gekraagde roodstaarten (productnummer 90745)
10. Zichtbare inbouwstenen voor gierzwaluwen (productnummer 90135)
11. Toegangsluik

Uiteraard is het zeer goed mogelijk dat de aangebrachte producten ook door andere vogels worden gebruikt als broedplaats, zoals de spreeuwen, mezen en kauwen.

DCIM100MEDIADJI_0022.JPG

Natuurinclusief bouwen

Op de rand van het stadscentrum ligt de geheel nieuw ontwikkelde wijk: Berckelbosch. Ballast Nedam ontwikkelde deze nieuwe duurzame stadswijk met koopwoningen uit de jaren dertig stijl. Door de fijne ligging heeft het een echt dorpskarakter en is er volop geluisterd naar de wensen en behoeften van de toekomstige Berkelboschenaren. Het is een wijk met veel ruimte voor vogels, vleermuizen en groen. Dit waren grote wensen van de toekomstige bewoners van deze duurzame stadswijk. In samenwerking met Vogelbescherming Nederland heeft Ballast Nedam, natuurinclusief bouwen toegepast en daarmee dus veel meerwaarde gecreëerd door het verwerken van verschillende natuurbeschermingsproducten van Vivara Pro in de woningen. Zo is de IB GZ 05 Inbouwsteen toegepast voor huismussen en gierzwaluwen en de IB VL 06 Inbouwsteen voor vleermuizen. In dit project is duidelijk te zien dat stedelijke ontwikkeling en natuur goed samen kunnen gaan. Komende jaren zullen de toegepaste faunavoorzieningen gemonitord worden.

Bij deze locatie van Heijmans zijn 2 insectenhotels IP HO 02 geplaatst, een huismussen til HT MU 02 en verschillende gevelkasten voor huismussen van het vernieuwde model van de NK MU 09.