Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de afgelopen jaren steeds meer de norm geworden. Het duurzaam bouwen en duurzaam inrichten van gebieden heeft dan ook veel voordelen. Zo kunt u denken aan:

  • Minder energieverbruik
  • Minder onderhoud
  • Hogere vastgoedwaarde en 
  • Een prettigere omgeving om in te werken wat leidt tot minder ziekteverzuim. 

Daarom laten bedrijven hun gebouwen of projecten vaak beoordelen volgens de beoordelingsmethode van BREEAM.

Wat is BREEAM?

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is internationaal het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk.

De BREEAM-NL methode omvat verschillende keurmerken:

• BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

• BREEAM-NL In-Use

• BREAAM-NL Gebiedsontwikkeling

• BREAAM-NL Sloop en Demontage

Het systeem maakt gebruik van een kwalitatieve weging waarbij gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën worden beoordeeld. Als totaalscore krijgt een gebouw of gebied vervolgens 1 tot 5 sterren. Waarbij 5 staat voor uitmuntend.

Virara Pro en BREEAM-NL

Overweegt u een BREEAM-NL certificering dan kunnen wij samen met een gecertificeerde partner een belangrijke bijdrage leveren binnen de categorie Landgebruik en Ecologie (LE).

Vooraf kan een inventarisatie uitgevoerd worden zodat u rekening kunt houden met de planten en dieren en de daaraan verbonden wettelijke bepalingen. Wij kunnen u hiervoor in contact brengen met een ecologisch adviesbureau. Voor de certificering kunt u aanpassingen doen om uw score bij de certificering positief te beïnvloeden. U kunt in en rond het gebouw ruimten creëren en/of aanpassen zodat planten en dieren daar gebruik van kunnen maken. Zo kunt u bijvoorbeeld nest- en verblijfmogelijkheden voor vleermuizen, gierzwaluwen, huismussen en insecten plaatsen. Hiervoor zijn zowel permanente als langdurige voorzieningen mogelijk. Of u kunt een bloemrijke weide aanleggen in combinatie met een insectenhotel voor bijen en vlinders. 

De producten die ingezet worden, moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Onze producten voldoen dan ook aan strenge ecologische normen en de meest recente inzichten op dit gebied. Ze zijn in lijn met de richtlijnen uiteengezet in de kennisdocumenten van BIJ12 en ontwikkeld in nauwe samenwerking met partners als de Vogelbescherming. Uiteraard houden we de ontwikkelingen in ons vakgebied nauwlettend in de gaten en sturen direct bij als inzichten veranderen of als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

breeam(3)(1) (1)

Elk project begint met onderzoek om te inventariseren wat nodig is om aan de Wet Natuurbescherming te voldoen. Wij doen voor u een quickscan of een volledig ecologisch onderzoek.

Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren een behoorlijk aantal producten en voorzieningen ontwikkeld en geproduceerd. Dit doen wij altijd samen met deskundigen als natuurbeschermingsorganisaties en ecologen. En zoals gezegd, houden we daarbij rekening met de richtlijnen van Bij12. Bovendien gebruiken wij voor de productie alleen FSC hout. Alle producten kunnen tijdens de bouw of renovatie worden verwerkt in de gevel en zijn in te zetten voor het verplaatsen en behouden van dieren.

Voor soorten als gierzwaluw, huismus, diverse vleermuissoorten maar ook voor solitaire bijen zijn er zogenaamde inbouwstenen verkrijgbaar. Is er geen mogelijkheid tot inbouw, dan kunnen er toch voorzieningen geplaats worden. Deze worden meestal aan de gevel geplaatst.


Hoe kunnen wij u helpen?

Onderzoek lokale flora & fauna
Wij onderzoeken welke maatregelen er getroffen moeten worden om aan de wet te voldoen

Plan maken en projectvoorstel
Op basis van het onderzoek doen wij een voorstel wat het beste bij uw situatie past

Projectuitvoering
Wij kunnen uw project volledig uitvoeren

Onderhoud

Monitoring
Het project wordt op tijd gemonitord om aan te tonen dat de maatregelen werken.

Zichtbaarheid
Wij plaatsen voor u professionele en educatieve bebording bij het project. Bovendien communiceren wij over het project via onze verschillende kanalen zoals social media en nieuwsbrieven.

Levering natuurbeschermingsproducten
Natuurlijk kunnen wij alle producten afleveren op het juiste adres.

Vivara Pro op de BouwBeurs 2023!

Van 6 februari tot en met 10 februari stond het Vivara Pro team op de BouwBeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. We hebben een super interessante en drukke week gehad. Het was geweldig om te zien hoeveel belangstelling er was voor onze producten en diensten. Het was grappig om te horen hoe bezoekers langskwamen en vroegen: Is dat een brievenbus?

We hebben het concept van natuurinclusief bouwen met faunavoorzieningen echt duidelijk kunnen maken aan de bezoekers. We hebben ontzettend veel leads opgespaard die we de komende weken gaan opvolgen. Een zeer geslaagde beurs waar we Vivara Pro en natuurinclusief bouwen echt op de kaart hebben gezet!

Plaats

Amsterdam, 500 Beethoventraat.

Project

Duurzame nieuwbouwontwikkeling van een kantoorgebouw aan de Beethovenstraat. Het is een project van G&S Vastgoed. Het gebouw zal voldoen aan het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL met als kwalificatie “excellent”. Het ontwerp van het gebouw is van Claus en Kaan Architecten en bestaat uit een begane grond en 7 verdiepingen. Het gebouw kenmerkt zich door scherpe lijnen, natuurstenen gevels en buitenruimtes. Elke verdieping van het gebouw heeft een groot balkon gericht op het zuiden en oosten. Dit zorgt voor een aangenaam werkklimaat.

Uitvoering Vivara Pro

In opdracht van Mostert de Winter heeft Vivara Pro mede voor de BREEAM certificering 2 vleermuiskasten, een insectenhotel en een slechtvalkenkast geleverd en geplaatst.

Plaats

Amsterdam, Mauritskade 57

Project

Het voormalige gebouw van de zoölogische universiteit is omgebouwd tot hostel en biedt plaats aan 564 bezoekers. Het hostel zal voldoen aan het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL met als doelstelling de kwalificatie “very good”. Om deze kwalificatie te halen moet onder andere minimaal één punt behaald worden voor LE 4 “Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied”. In een natuurrapportage zijn hiervoor aanbevelingen gedaan. Ecologisch adviesbureau ECOquickscan en opdrachtgever Generator Hostel hebben uit deze aanbevelingen enkele maatregelen gekozen om het benodigde punt voor LE 4 te behalen. Vivara Pro heeft voor dit onderdeel diverse producten geleverd en geplaatst.

Uitvoering Vivara Pro

Vivara Pro heeft diverse voorzieningen aangebracht aan het gebouw en in de directe omgeving van het gebouw.

In totaal zijn 20 nestkasten voor diverse vogelsoorten geplaatst in de bomen;
• 1 nestkast voor de bosuil
• 3 nestkasten voor holenduiven/kauwen (niet meer leverbaar)
3 nestkasten voor boomkruipers
10 nestkasten voor kleine vogels zoals mezen en boomklevers.
3 spreeuwennestkasten
De meeste nestkasten zijn gemaakt van het duurzame materiaal houtbeton, een klein gedeelte van hout.

Daarnaast is een 6-vaks insectenwand geplaatst voor solitaire bijen en andere insecten zoals (nacht)vlinders, hommels, gaasvliegen, lieveheersbeestjes en oorwormen. Solitaire bijen hebben het op dit moment erg moeilijk in een landschap waarin steeds minder nectarplanten voorkomen en lijden verder erg onder pesticidengebruik en ziektes. De insectenwand biedt nestgelegenheid aan deze insecten.

Ook is een grote vleermuizenkast bij de noodtrap van het gebouw geplaatst. Deze vleermuizenkast is op maat gemaakt en geheel afgestemd met en volgens de wensen (eisen) in het rapport van ECOquickscan. De vleermuiskast is het hele jaar beschikbaar voor stedelijke en gebouwbewonende vleermuizen (met uitzondering van de winterperiode).

 

Naast het leveren en plaatsen van de producten is ook advies gegeven voor het onderhoud van deze producten.

Projectgegevens
Opdrachtgever Agro Merchants
Locatie Maasvlakte Rotterdam
Jaar van uitvoering 2017

Project

Vivara Pro heeft een aantal werkzaamheden verricht bij Agro Merchants op de Maasvlakte in het kader van een BREEAM certificering. Meerdere nestkasten en insectenhotels zijn geplaatst, Een strook grond is ingezaaid met een inheems bloemenmengsel voor bijen en er is een takkenril gebouwd.

Uitvoering Vivara Pro

Vivara Pro heeft een grondstrook ingezaaid met een inheems bloemenmengsel (BM IZ 03) afgestemd op solitaire bijen maar zeker ook geschikt voor diverse andere insecten.

Er is en takkenril aangelegd aan de achterzijde van het pand langs het hek. De takkenril is ongeveer 26 meter lang en ruim 1 meter hoog. Er zijn ook 20 klimplanten geplant langs het hek, die zullen er voor zorgen dat de takkenril in het voorjaar meer “body” zal krijgen en nog beter geschikt is voor vogels. De soorten klimplanten die zijn toegepast zijn Wilde Kamperfoelie (Lonicera periclymenum), Bosrank (Clematis vitalba) en Hop (Humulus lupulus) .

Op het terrein zijn in totaal zijn er 4 insectenhotels van het type IP HO 02 geplaatst en 8 nestkasten. 5 nestkasten met een ovale invliegopening (NK SE 09) voor mussen en mezen en 3 nestkasten met een halfholen (NK BA 03) opening voor zwarte roodstaart en witte kwikstaart.