Duurzaamheid / Social Responsibility

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt een belangrijk onderdeel in de hedendaagse bedrijfsvoering. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat ‘Doing good’ op mens- en milieugebied leidt tot ‘Doing well’ op financieel gebied. De manier waarop u als bedrijf uw kernactiviteiten uitvoert en de verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van milieu en sociale aspecten wordt dan ook steeds belangrijker.

Educatieve bebording

Groen zijn = groen doen = groen communiceren. Met de educatieve bebording van Vivara Pro kunt u zich duidelijk en professioneel als duurzame gemeente of maatschappelijk verantwoorde organisatie profileren. Bij elk project dat Vivara Pro realiseert is het mogelijk de stakeholders (leerlingen, medewerkers, bezoekers, klanten, inwoners) via educatieve bebording te informeren over het project. Zo kunt u bijvoorbeeld educatieve en leerzame bebording in uw gemeente plaatsen bij insectenhotels op pleisterplaatsen of in natuurgebieden. Als bedrijf kunt u een diervriendelijke bedrijfstuin aanleggen waarbij de educatieve bebording uw bedrijfsfilosofie op het gebied van duurzaam ondernemen uitdraagt. Alle bebording wordt op maat en in overleg geproduceerd en indien gewenst geplaatst.

Het groene karakter van Vivara Pro

Vivara Pro hecht uiteraard zelf ook veel waarde aan de wijze waarop zij haar onderneming runt. Zo ontwikkelt zij al haar producten met de gedachte dat iedereen er beter van moet worden. Dit resulteert in bewuste keuzes, bijvoorbeeld op het gebied van de gebruikte materialen. Vivara Pro hecht waarde aan het inkopen van hout uit goed beheerde bossen waar mogelijk.


7 beloftes voor duurzaamheid

 

Als bedrijf zetten we ons niet alleen in voor de bescherming van dieren in het wild, maar maken we ons ook hard voor het behoud van de natuur als geheel. Hieronder vindt u meer informatie over een aantal van onze initiatieven. 

 

1          Steun aan onze groene partners 

Elk jaar bieden we financiële steun aan onze groene partners in heel Europa, zodat zij hun belangrijke werk op het gebied van natuurbescherming kunnen blijven uitvoeren. Dit werk omvat initiatieven voor grootschalige aanplanting van bomen, het planten van inheemse wilde bloemen en algemeen herstel van leefomgevingen. Maar ook voedsel voor en ondersteuning van leefgebieden van bedreigde diersoorten (zoals slaapmuizen en rode eekhoorns).

 

 

2          Duurzame bronnen 

Waar mogelijk kiezen we voor duurzame materialen. Zo gebruiken we FSC®-gecertificeerd hout en papier, SKAL-gecertificeerde zijn en vaste planten met het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Klik voor meer informatie op de onderstaande links:

 

Algemene informatie FSC

Ons FSC-certificaat

Algemene informatie SKAL

Algemene informatie On the way to PlanetProof

 

We geloven ook sterk in de filosofie van de kringloopeconomie. Hierbij worden bestaande producten en onderdelen zo lang mogelijkhergebruikt, gerepareerd en gerecycled. Veel van ons kantoormeubilair hebben we bijvoorbeeld tweedehands aangeschaft.

 

 

 3         CO2-vermindering 

Momenteel zijn we samen met een onafhankelijk bedrijf bezig onze ecologische voetafdruk te meten. Met de inzichten die we daarmee krijgen, gaan we doelstellingen voor CO2-vermindering vaststellen en publiceren. In het hele bedrijf worden slimme meters en automatische verlichting geïnstalleerd. Op sommige locaties maken we al gebruik van zonne-energie en dit willen we verder uitbreiden naar andere locaties. Ook beperken we het aantal transportbewegingen door voorraad dicht bij het grootste deel van onze klanten te produceren en op te slaan. 

  

4          Slimmere, groene verpakkingen 

We werken er hard aan om de hoeveelheid wegwerpplastic in ons bedrijf te verminderen. Als u regelmatig iets bij ons koopt, gaat u dit zeker merken. Dit jaar veranderen we bijvoorbeeld onze pindakaasdeksels van bruin naar grijs, omdat dit minder koolstof bevat en dus veel gemakkelijker te recyclen is. 

 

5          Van drukwerk naar digitale distributie 

Onze communicatie-uitingen worden steeds vaker digitaal verzonden in plaats van dat we ze als drukwerk op de post doen. Als we dan toch iets afdrukken, kijken we per geval eerst goed naar de meerwaarde die dit biedt. Daarnaast werken we samen met bedrijven die milieuvriendelijke printtechnieken en FSC®-gecertificeerd papier gebruiken. 

 

6          Uw bestelling onderweg 

We verpakken onze pakketten in dozen die voor 90% uit gerecycled materiaal bestaan. We gebruiken duurzame vulmaterialen als bescherming en maken gebruik van vervoerders met de groenste referenties.

 

7          Duurzaamheidsteam geleid door medewerkers 

Iedereen zet zich ervoor in om ons bedrijf zo duurzaam mogelijk te maken. We hebben niet alleen de volledige ondersteuning van het senior managementteam, maar ook een medewerkersteam van vrijwilligers, onze ‘groene helden’. Zij bedenken allerlei nieuwe ideeën en dragen deze vervolgens uit binnen het hele bedrijf. Alle medewerkers mogen meedoen en we hebben inmiddels een groep vrijwilligers vanuit verschillende locaties en afdelingen. Dit levert een gezonde mix op van ervaring, kennis en enthousiasme.  

 

Maar we kunnen nog veel meer doen. En dat gaat dus ook gebeuren. Houd uw ogen open voor verdere updates op deze pagina.