Efteling

Plaats

Efteling Park, Efteling Bosrijk en Efteling Golfpark in Kaatsheuvel.

Project

Voor de Efteling heeft Vivara Pro jaren geleden een adviesplan opgesteld ten behoeve van het behoud van de flora en fauna in dit bosrijke pretpark. Zowel het pretpark zelf, als het bungalowpark Bosrijk en het golfterrein werden door Vivara Pro geïnventariseerd. Daarnaast heeft Vivara Pro ondersteuning geboden bij de verwezenlijking van de aanpassingen uit het plan.

Uitvoering Vivara Pro

Op diverse locaties werden nestkasten opgehangen voor onder andere: pimpelmezen, koolmezen, boomklevers, vliegenvangers, gekraagde roodstaarten, roodborsten, spreeuwen, bosuilen, steenuilen en torenvalken. Daarnaast zijn vleermuiskasten en eekhoornnestkasten in het park geplaatst. De nestkasten worden door de Efteling zelf onderhouden.

Eind 2016 zijn er op het Efteling Golfpark twee torenvalkenkasten op paal geplaatst en twee steenuilenkasten in bomen (in de nabijheid van de oude steenuilenkast die dringend aan vervanging toe was).

Jaarlijks worden alle nestkasten door specialisten van Vivara Pro gecontroleerd. In een uitgebreid inspectieverslag worden de adviezen, verbeter- en aandachtspunten aan de Efteling overhandigd. Uiteraard worden ook andere aspecten op het gebied van dierenwelzijn en natuurbescherming die de specialisten tijdens hun controle tegenkomen doorgegeven aan de Efteling organisatie.

Project: 10 jaar monitoring Efteling (2006-2016)

Een mooi jubileum waar we even stil bij willen staan.Specialisten van Vivara Pro controleren jaarlijks alle nestkasten op het park. In een uitgebreid verslag worden de resultaten beschreven en worden adviezen, verbeter- en aandachtspunten aan de Efteling overhandigd. De resultaten van de nestkastcontrole die jaarlijks verzameld worden mogen er zijn. De bezetting van de nestkasten ligt gemiddeld rond de 70 procent!