Faunatoren Boxmeer

16-07-05-faunatoren sambeek16-07-05-faunatoren sambeek_PPA3009

Bekijk de video

Plaats

Kloostertuin van het voormalige Sint Catharinaklooster in Sambeek, gemeente Boxmeer.

Project

Het oude Catharinaklooster in Sambeek wordt in de toekomst verbouwd of gesloopt. In het klooster verblijven diverse dieren waaronder vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Voor deze dieren moet in de directe omgeving van het Catharinaklooster een vervangende verblijfplaats komen.  Gemeente Boxmeer is een samenwerking aan gegaan met Vivara Pro om dit te realiseren in de vorm van een Faunatoren.

Uitvoering Vivara Pro

De faunatoren is opgebouwd uit drie etages. De afmetingen zijn: 2,6 x 2,6 meter en de hoogte is 9  meter. Er zijn ca. 8000 bakstenen gebruikt voor het metselen van de buitengevels. Daarin bevinden zich 110 speciale zichtbare en onzichtbare Vivara Pro inbouwstenen voor diverse dieren.

In het klooster verblijven diverse dieren waaronder vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. De faunatoren biedt een alternatieve woonruimte voor deze beschermde diersoorten. Tevens beschikt de faunatoren over nest- en verblijfplaatsen voor huiszwaluwen, kerkuilen, steenuilen, roodstaarten, kwikstaarten, solitaire bijen en andere insecten.

De faunatoren bestaat uit:

1. Vleermuizendak
De toren heeft een zadeldak van 60 graden bedekt met dakpannen, gelijk aan het Catharinaklooster. Het puntdak is essentieel voor het natuurlijke zoekgedrag van de vleermuizen die nu nog in het Catharinaklooster verblijven, maar die de faunatoren als
nieuw kraam- of verblijfplaats aangeboden krijgen. De zolderruimte is speciaal ingericht voor de grootoorvleermuis.

De faunatoren is voorzien van een kelder (1,5 meter diep) om zo een hoger vochtgehalte te creëren in de toren. Binnenin zijn over de 3 verdiepingen diverse lamelpanelen aangebracht, voor het creëren van ruimtes met elk een verschillende (oplopende) temperatuur en luchtvochtigheid. Op deze wijze hebben de vleermuizen zelf de keuze om de meest ideale plek in de faunatoren te vinden.

2. Huiszwaluwnesten (productnummers 93818 en 93817)
3. Verspringende rollagen, ideale rustplaatsen voor huismussen en andere vogels.
4. Verborgen inbouwstenen voor gierzwaluwen (productnummer 90134)
5. Inbouwstenen voor insecten, zoals solitaire bijen, oorwormen, kevers en spinnen (productnummer 92056)
6. Nestkast voor kerkuil op zuidgevel (productnummer 90328), voor steenuil op noordgevel (productnummer 90111)
7. Inbouwstenen voor vleermuizen (productnummer 90136)
8. Inbouwstenen voor huismussen (productnummer 90746 oud – nieuwe: 90153)
9. Halfopen inbouwstenen voor zwarte en gekraagde roodstaarten (productnummer 90745)
10. Zichtbare inbouwstenen voor gierzwaluwen (productnummer 90135)
11. Toegangsluik

Uiteraard is het zeer goed mogelijk dat de aangebrachte producten ook door andere vogels worden gebruikt als broedplaats, zoals de spreeuwen, mezen en kauwen.

DCIM100MEDIADJI_0022.JPG