Producten

Producten ophangen ter verbetering van de biodiversiteit

Compleet assortiment natuurbeschermingsproducten ten behoeve van mitigerende maatregelen.

Faunatoren

De Faunatoren in Sambeek zorgt voor plaatselijk meer biodiversiteit.

Vivara Pro realiseert Faunatoren in gemeente Boxmeer als vervangende verblijfplaats voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen.

Voorzieningen plaatsen

Gierzwaluw kasten ophangen ter verbetering van de biodiversiteit

Vivara Pro kan naast het leveren van producten en voorzieningen ook het plaatsingswerk compleet voor u uitvoeren.

Partners

Samen met Vogelbescherming Nederland ontwikkelen wij producten ter verbetering van de biodiversiteit.

Vivara Pro werkt nauw samen met natuurbeschermingsorganisaties, samen proberen we de biodiversiteit te verbeteren.