Heijmans

Bij deze locatie van Heijmans zijn 2 insectenhotels IP HO 02 geplaatst, een huismussen til HT MU 02 en verschillende gevelkasten voor huismussen van het vernieuwde model van de NK MU 09.