Kerkuilentil Purmerend

Projectgegevens
Opdrachtgever Gemeente Purmerend
Locatie Purmerend
Jaar van uitvoering 2017
Locatie Purmerend
In samenwerking met Miecon BV

Project

Plaatsing van twee kerkuilentillen (HT KE 01 Kerkuilentil) bij de natuurstrook rond het bedrijventerrein Baanstee in Purmerend. De tillen zijn op maat gebouwd. In het gebied waar de tillen geplaats zijn staan drie boerderijen waarvan er één gesloopt gaat worden, in deze boerderijen broeden al drie paar kerkuilen. De tillen dienen dus als compensatie.

Uitvoering Vivara Pro

Van de gemeente hebben wij een schets ontvangen van de kerkuilentil. Op basis van deze schets zijn de kerkuilentillen op maat gemaakt door onze samenwerkingspartner Miecon. Zij hebben samen met Vivara Pro de tillen geplaatst.

De til is zo gebouwd dat het een ideale broedplaats is voor de kerkuil. De kerkuilentil is gebouwd van Douglas-hout en het dak is afgewerkt met verholen goten om lekkage te voorkomen. De palen van deze kerkuilentillen zijn van staal en lopen door het dak heen om een hooischuur effect te creëren, ook staan ze in een stevige betonnen fundering. Aan één kant van de til zit een toegangsluik en een invliegopening met een zit plek voor de kerkuilen. In de til is een kerkuilenkast (90317-UK KE 01 Nestkast Kerkuil) geplaatst en enkele zitstokken. In het de nok van het dak is gezorgd voor ventilatie en ontluchting. De onderzijde van de til komt op een hoogte van circa 4 meter.

Bijzonderheden

Vivara Pro heeft voor de Gemeente Purmerend al verschillende projecten mogen uitvoeren, onder andere het leveren en plaatsen van een insectenwand, een zwaluwtil en een slechtvalkenkast. Daar is dit mooie project nu aan toegevoegd.

 

Resultaten

2018

Bij controle begin september 2017 door Michel Geijssens van de gemeente Purmerend bleken beide tillen al volop bezocht te worden door de kerkuilen. In de tillen maar ook in de nestkasten die in de tillen zijn geplaatst werden vele braakballen, ruipennen, prooiresten en krijtsporen van de uilen aangetroffen.

Een mooi resultaat na zo’n korte tijd!

 

 

 

 

2019

In het voorjaar van 2019 hebben kerkuilen daadwerkelijk succesvol gebroed in één van de tillen. Maar liefst 4 jongen werden op 11 juni door Michel Geijssens aangetroffen. Binnenkort worden deze uilen geringd. Het succes is mede te danken aan een goed muizenjaar, voor de uilen zijn vooral veldmuizen belangrijk.

bannerkerkuilen

Met dit broedgeval is het beoogde effect bereikt, broedlocaties bieden aan de kerkuilen ter compensatie voor een schuur die gesloopt wordt. Hopelijk blijven de uilen nog lang gebruik maken van de tillen, en wellicht wordt ook de 2e til in gebruik genomen. Dit is echter afhankelijk van het aanbod aan voedsel (prooi) aangezien de tillen slechts 350 meter uit elkaar staan.