Markten

Vivara Pro produceert hoogwaardige natuurbeschermingsproducten voor de professionele markt. Wij leveren producten en diensten aan gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, multinationals, architecten en (ecologische) adviesbureaus.

Bouw en vastgoed

Duurzaam bouwen is woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkelen en gebruiken met respect voor mens en milieu. Duurzaam bouwen draagt bij aan een beter milieu

MEER INFORMATIE

Publieke Sector

Hoog op de agenda van de Nederlandse overheid staat duurzaam gebruik, verhogen van de biodiversiteit en inzet van natuurlijke hulpbronnen. Er worden veel initiatieven genomen

MEER INFORMATIE