Natuurinclusief bouwen

In de bouw is veel aandacht voor energieneutraal en circulair bouwen, gelukkig is er ook steeds meer aandacht voor natuurinclusief bouwen (en renoveren).

Door toename van stedelijk gebied, bedrijfsterreinen etc. dreigt de biodiversiteit steeds meer in het gedrang te komen. En niet alleen door de toename maar ook door de manier van bouwen en isoleren.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Bij natuurinclusief bouwen wordt er rekening gehouden met de natuur. De natuur wordt als het ware geïntegreerd in de bouw van woningen, bedrijfspanden en diverse andere objecten. Daarnaast wordt ook de natuur in de omgeving meegenomen. Bij nieuwbouw, renovaties en gebiedsinrichting wordt er dus rekening gehouden met onder andere vleermuizen, vogelsoorten, insecten en beplanting.

Welke maatregelen kunt u treffen?

Een aantal diersoorten gebruikt bij voorkeur ‘onze’ gebouwen om tot broeden te komen, jongen groot te brengen en/of te overwinteren. Daar kan de bouwwereld dus op inspelen. Er zijn diverse maatregelen die u kunt treffen. Bij nieuwbouw kunnen, op een relatief simpele en goedkope manier, voorzieningen worden ingebouwd voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Schakel daarvoor in een vroeg stadium een (stads)ecoloog in zodat voorzieningen al in de plan- en ontwerpfase worden meegenomen.
Ook bij renovatie projecten kunnen deze voorzieningen verwerkt worden. Naast het aanbrengen van verblijfplaatsen is bij natuurinclusief bouwen tevens het aanleggen van (het juiste) groen in de openbare ruimte en tuinen van groot belang. Insecten, zaden en vruchten vormen een voedselbron voor vogels, zoogdieren en amfibieën.

Natuurinclusief bouwen heeft veel voordelen voor mens en dier, het vergroot de biodiversiteit en het zorgt voor een prettig leefklimaat. Het creëert een win-win situatie en is een voorwaarde om onze omgeving leefbaar en toekomstbestendig te houden

 

Voorzieningen

In de afgelopen jaren heeft Vivara Pro een behoorlijk aantal producten en voorzieningen ontwikkeld en geproduceerd.  Deze producten kunnen tijdens bouw of renovatie (al dan niet verborgen) worden verwerkt in de gevel. Voor soorten als gierzwaluw, huismus, diverse vleermuissoorten maar ook voor solitaire bijen zijn er zogenaamde inbouwstenen verkrijgbaar. Is er geen mogelijkheid tot inbouw, dan kunnen er toch voorzieningen geplaats worden, deze worden dan over het algemeen aan de gevel geplaatst.

 

Meer informatie:

Neem contact met ons op voor de diverse mogelijkheden en/of advies op maat.
Vivara pro is telefonisch te bereiken op 0478-517 945 of via het contactformulier.

Op de website Checklist Groen Bouwen, een initiatief van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging, staat veel informatie over natuurinclusief bouwen. U vindt daar diverse voorbeeldprojecten en kunt een advies op maat krijgen om projecten en ontwerpen natuurvriendelijker te maken. Daarnaast hebben Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging een online toolbox voor natuurinclusief bouwen gelanceert met praktische informatie en handvatten. Bekijk hier de inspiratie video:

          Opname van de livestream symposium “Heel Brabant ontwerpt natuurinclusief” op 24 september 2020: