PRODUCTGROEPEN

Natuurlijke controle hinderlijke soorten

Om overlast van bepaalde diersoorten te voorkomen, is het belangrijk voldoende nest- en schuilplekken te bieden aan vogels, zoogdieren en sluipwespen, die zich voeden met de deze soorten. Zo staan bijvoorbeeld koolmezen bekend als effectieve natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups. Het ophangen van nestkasten stimuleert de mezenpopulatie, die vervolgens met hun jongen ongewenste luizen en rupsen opeten.

Laat de natuur voor je werken

De aanpak om natuurlijke controle van ongewenste diersoorten mogelijk te maken bestaat uit verschillende stappen:

 • Het creëren van een geschikte leefomgeving voor natuurlijke vijanden
 • Het terrein onaantrekkelijk maken voor de hinderlijke soorten
 • Het inzetten van natuurlijke wering met faunavoorzieningen

Creëren geschikte leefomgeving natuurlijke vijanden

Het aantrekken van natuurlijke vijanden begint met het creëren van een geschikte leefomgeving. Mogelijke maatregelen zijn:

 • Het aanbrengen van een gezonde groenstructuur. Hiervoor kan bestaand groen worden uitgebreid en op nieuwe terreinen beplanting worden aanbracht. Belangrijk is variatie in soorten, hoogte en leeftijd van gewassen, net zoals planten die vruchten te dragen en voor nectar zorgen. Een gezonde groenstructuur  is onmisbaar voor voedsel, schuilplaatsen en schaduw.
 • Waterplekken waar altijd water aanwezig is.
 • Open plekken zand voor bijvoorbeeld solitaire bijen. De vrouwtjes graven gangetjes in het zand waarin ze hun eieren leggen.
 • Het aanplanten van bloemrijke gebieden, waardoor insecten worden aangetrokken. Insecten zoals gaasvliegen en sluipwespen spelen bijvoorbeeld een rol bij het bestrijden van eikenprocessierupsen. Roofmijten, roofvliegen, sluipwespen kunnen weer helpen bij het bestrijden van vliegen en hun larven.

Terrein onaantrekkelijk maken voor hinderlijke soorten

Het onaantrekkelijk maken van een gebouw of terrein voor hinderlijke soorten begint met het systematisch wegnemen van voedselbronnen en schuilplekken en het strategisch aanleggen van natuurlijke hindernissen.

Mogelijke maatregelen zijn:

 • Het aanplanten van inheemse kruiden. Kruiden hebben een sterke geur die bijvoorbeeld vliegen weghoudt en diep in de vacht van knaagdieren doordringt. Ratten en muizen hebben een goed reukorgaan en vermijden deze geur liever.
 • Het aanleggen van een grasmat op strategische plekken. Knaagdieren lopen niet graag over de polvormige vegetatie die hard en scherp aanvoelt. De snorharen van ratten en muizen dienen namelijk als voelorganen en wanneer die in aanraking komen met graspollen en grassprieten vindt het dier dit onprettig.
 • Het op strategische plekken aanbrengen van gemalen oester- en mosselschelpen rondom stallen. Knaagdieren lopen hier niet graag overheen met hun gevoelige pootjes

Inzetten natuurlijke wering met faunavoorzieningen

Samen met eerdere stappen kunnen we faunavoorzieningen en schuilplaatsen voor ‘natuurlijke vijanden’ creëren. Deze geïntegreerde aanpak zal tijdelijke overlast van bepaalde diersoorten verminderen en zorgen voor een gebalanceerder lokaal microklimaat.

Mogelijke natuurlijke maatregelen zijn:

 • Het ophangen van nestkasten. Vogels en hun jongen helpen met het terugdringen van ongewenste luizen en rupsen zoals de eikenprocessierups.
 • Op sportvelden en golfbanen kunnen spreeuwen schade veroorzaakt door emelten (larven van langpootmuggen) en engerlingen (larven van de bladsprietkever) op een ecologisch manier bestrijden. Hierdoor ontstaan minder kale plekken in het gras.
 • Het plaatsen van nestkasten voor roofvogels. Torenvalken en steen- en kerkuilen zijn betrouwbare muizen en rattenvangers.
 • Het plaatsen van vleermuis- en zoogdierkasten. Egels hebben een voorliefde voor slakken, terwijl één enkele vleermuis meer dan 3000 muggen, motjes of kevers per nacht verorbert.
 • Het plaatsen van insectenwanden.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op. Wij helpen je graag verder.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en
blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
Copyright Vivarapro
Sitemap