Natuurpunt

download

Natuurpunt is een onafhankelijke organisatie die al meer dan 50 jaar planten, dieren en hun natuurlijke omgeving beschermt in Vlaanderen. 118.000 leden, 6.000 vrijwilligers en 480 professionele medewerkers zetten zich dagelijks in om bedreigde planten, dieren, biotopen en landschappen te beschermen. Daartoe kopen en beheren ze honderden natuurgebieden, brengen ze de staat van de natuur in kaart en treden ze in dialoog met beleidsmakers. Natuurpunt beheert 500 natuurgebieden met een oppervlakte van 25.000 ha.

"Samenwerken voor meer natuur: Natuurpunt is de grootste natuurbeschermingsorganisatie in België. De vereniging werkt voor de bescherming van belangrijke biotopen, soorten en landschappen. Om dit doel te bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur in Vlaanderen door het aankopen en beheren van gebieden, het bestuderen en monitoren van soorten en biotopen, door educatie van het brede en meer gespecialiseerde publiek en door het lobbyen van lokale en regionale gezagsdragers. Het behoud van natuur en de bijhorende diversiteit is een uitdaging waar verschillende actoren aan kunnen meewerken. Door samen te werken kunnen we de kans op slagen vergroten. Zowel met bedrijven als overheden zoekt Natuurpunt op verschillende niveaus continu naar mogelijkheden om dit mogelijk te maken. Natuurpunt biedt hiervoor verschillende modellen aan waarbij samenwerken centraal staat. In het versnipperde Vlaanderen vormen bedrijfsterreinen, gebouwen en openbare ruimtes een groot potentieel om groene stapstenen te ontwikkelen die de natuur kunnen herstellen of versterken. Samen met Vivara Pro heeft Natuurpunt een aanbod ontwikkeld dat inzetbaar is om ook van uw terrein, gebouw of ruimte een groene plek te maken. De mogelijkheden zijn onbeperkt: van het ophangen van aangepaste nestkasten, het inzaaien van een bloemenweide voor bijen of de aanplant van een groenscherm met inheemse planten. Vivara Pro biedt telkens een gepaste oplossing."

Filip Hebbrecht

Kijk voor meer informatie op www.natuurpunt.be