PRODUCTGROEPEN

Natuurlijkvriendelijke omgevingsinrichting

Gebouwen bieden veel kansen om de biodiversiteit te vergroten. Natuurinclusief bouwen zorgt voor een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. Het succes van faunavoorzieningen voor bijvoorbeeld huismussen en vleermuizen hangt echter ook af van de inrichting van groenstructuren in de directe omgeving van gebouwen of projecten. Het is daarom belangrijk een natuurvriendelijke inrichting zo vroeg mogelijk in het planproces op te nemen.

Mogelijkheden voor een natuurvriendelijke inrichting

Tuinen, erven, parken en openbare ruimtes als industrie- overslagterreinen kunnen zo worden ingericht dat allerlei soorten dieren er een thuis vinden. Zo kunnen er in de openbare ruimte faunavoorzieningen worden geplaatst als mussen- en spreeuwentillen en vleermuispaalkasten. Daarbij is het belangrijk waar mogelijk te voorzien in:

  • Een gezonde groenstructuur met veel variatie in zowel soorten, hoogtes en leeftijd van gewassen en aandacht voor nectar- en vruchtdragende soorten. Een gezonde groenstructuur biedt onder andere mogelijkheden voor voedsel, schuilplekken en schaduw.
  • Waterplekken waar het gehele jaar door water aanwezig is.
  • Open plekken zand voor grondgebonden insecten, zandbaden etc.

Voordelen natuurvriendelijke inrichting

Met een natuurvriendelijke inrichting draagt elk projectgebied bij aan een gezond en functionerend ecosysteem, wat zorgt voor meer biodiversiteit een prettig leefklimaat voor mens en dier. Bovendien maken het groen en de natuurmaatregelen de stad en openbare ruimte klimaatadaptief, verminderen ze de effecten van hitte-eiland en stimuleren ze bewoners om te bewegen.

Natuurvriendelijk inrichten, een vak apart

Elk gebied heeft zijn eigen unieke kenmerken en mogelijkheden. Standaardvoorzieningen zijn beschikbaar voor soorten die in gebouwen nestelen, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

Echter, voor een specifieke natuurvriendelijke inrichting van de openbare ruimte, zoals de aanleg van een oeverzwaluw- of ijsvogelwand of het plaatsen van een nestkast voor een slechtvalk, is maatwerk vereist. Wij staan klaar om advies te geven over de natuurinclusieve mogelijkheden die een specifieke situatie biedt, inclusief het opstellen van faunainrichtingsplannen. Neem daarom gerust contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en
blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
Copyright Vivarapro
Sitemap