PRODUCTGROEPEN

ONZE GROENE PARTNERS

Vivara Pro werkt samen met natuurbeschermingsorganisaties. Op verschillende wijze levert zij zo haar bijdrage om het leefmilieu van plant en dier te verbeteren. Producten worden samen met onze groene partners ontwikkeld of door hen goedgekeurd. Daarnaast ondersteunen wij onze groene partners financieel door een deel van onze opbrengst af te staan.

Vivara Pro werkt samen met onder andere Vogelbescherming Nederland en Vlaanderen, Zoogdiervereniging, Natuurpunt, Natuurmonumenten, Stichting Eekhoornopvang Nederland, Stichting Egelbescherming Nederland, De Vlinderstichting, RAVON en IVN.

Vogelbescherming-Nederland---Partners

Vogelbescherming Nederland

Vivara Pro en Vogelbescherming Nederland werken nauw samen om de leefomstandigheden van vogels in onze directe omgeving te verbeteren. Veel Vivara Pro artikelen dragen het logo van Vogelbescherming Nederland.

Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van inheemse wilde zoogdieren en hun leefgebieden in Nederland. Naast de vele vrijwilligers en werkgroepen die actief zijn binnen de Zoogdiervereniging, is er het professionele bureau in Nijmegen.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging met meer dan 719.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Jaarlijks doneert Vivara Pro een vast bedrag aan Natuurmonumenten om Nederland open en groen te houden, zodat we kunnen blijven genieten van de natuur.

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting zet zich sinds 1983 in voor de bescherming van vlinders en libellen en hun leefgebieden in Nederland en Europa. De Vlinderstichting geeft adviezen over beleid en beheer, zodat de leefomstandigheden van vlinders en libellen verbeteren.

Stichting Eekhoornopvang Nederland

De eekhoorn heeft het decennia lang al moeilijk. Eekhoornopvang Nederland levert daarom een belangrijke bijdrage om dit bijzondere dier te helpen. Dit doen ze door de in nood verkerende inheemse rode eekhoorns op te vangen.

Vogelbescherming Vlaanderen

Vogelbescherming Vlaanderen vzw zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met haar leefomgeving.

Natuurpunt

Natuurpunt is een onafhankelijke organisatie die al meer dan 50 jaar planten, dieren en hun natuurlijke omgeving beschermt in Vlaanderen. 118.000 leden, 6.000 vrijwilligers en 480 professionele medewerkers zetten zich dagelijks in om bedreigde planten, dieren, biotopen en landschappen te beschermen.

Naturschutzbund Deutschland e.V

NABU is de oudste en met meer dan 900.000 leden en sympathisanten (vanaf januari 2023) de grootste milieuvereniging in Duitsland. De huidige NABU werd in 1899 opgericht door Lina Hähnle als de “Bund für Vogelschutz”.

Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.

De LBV – Landesbund für Vogel- und Naturschutz – is de oudste natuurbeschermingsorganisatie van Beieren. Samen beleven en beschermen we soorten en habitats.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en
blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
Copyright Vivarapro
Sitemap