Onze Partners

Vivara Pro werkt als onderdeel van CJ Wildbird Foods Europe BV samen met natuurbeschermingsorganisaties. Op verschillende wijze levert zij zo haar bijdrage om het leefmilieu van plant en dier te verbeteren. Producten worden samen met de groene partners ontwikkeld of door hen goedgekeurd. Daarnaast ondersteunt Vivara Pro/CJ Wildbird Foods Europe BV haar groene partners financieel door een deel van haar opbrengst af te staan. Zo geeft Vivara Pro/CJ Wildbird Foods Europe BV op haar beurt weer een stukje terug aan de natuur.

Vivara Pro/CJ Wildbird Foods Europe BV werkt samen met o.a. Vogelbescherming Nederland en Vlaanderen, Zoogdiervereniging, Natuurpunt, Natuurmonumenten, Stichting Eekhoornopvang Nederland, Stichting Egelbescherming Nederland, De Vlinderstichting, RAVON en IVN.

Vivara Pro laat haar partners aan het woord. Zij informeren u over hun visie en missie. Daarnaast informeren zij u over de intensieve samenwerking met Vivara Pro en waar dit in de dagelijkse praktijk toe leidt.

Vogelbescherming Nederland

Vivara Pro en Vogelbescherming Nederland werken nauw samen om de leefomstandigheden van vogels in onze directe omgeving te verbeteren. Veel Vivara Pro artikelen dragen het logo van Vogelbescherming Nederland. Deze producten zijn allemaal vooraf getest op veiligheid, effectiviteit en duurzaamheid

LEES MEER

Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van inheemse wilde zoogdieren en hun leefgebieden in Nederland. Naast de vele vrijwilligers en werkgroepen die actief zijn binnen de Zoogdiervereniging, is er het professionele bureau in Nijmegen. Het bureau van de Zoogdiervereniging voert al vele jaren in opdracht een

LEES MEER

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging met meer dan 719.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Jaarlijks doneert Vivara Pro een vast bedrag aan Natuurmonumenten om Nederland open en groen te houden, zodat we kunnen blijven genieten van de natuur

LEES MEER

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting zet zich sinds 1983 in voor de bescherming van vlinders en libellen en hun leefgebieden in Nederland en Europa. De Vlinderstichting geeft adviezen over beleid en beheer, zodat de leefomstandigheden van vlinders en libellen verbeteren. Daarnaast houdt De Vlinderstichting zich bezig met voorlichting en educatie

LEES MEER

Stichting Eekhoornopvang Nederland

De eekhoorn heeft het decennia lang al moeilijk. Eekhoornopvang Nederland levert daarom een belangrijke bijdrage om dit bijzondere dier te helpen. Dit doen ze door de in nood verkerende inheemse rode eekhoorns op te vangen. Na de medische verzorging, revalideren de eekhoorns in volières om ze uiteindelijk weer vrij te laten in de natuur. Naast de zorg

LEES MEER

Vogelbescherming Vlaanderen

Vogelbescherming Vlaanderen vzw zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met haar leefomgeving. Vaak heeft het beschermen van vogels een positief effect op natuur en landschap.

Natuurpunt

Natuurpunt is een onafhankelijke organisatie die al meer dan 50 jaar planten, dieren en hun natuurlijke omgeving beschermt in Vlaanderen. 118.000 leden, 6.000 vrijwilligers en 480 professionele medewerkers zetten zich dagelijks in om bedreigde planten, dieren, biotopen en landschappen te beschermen. Daartoe kopen en beheren ze honderden natuurgebieden, brengen ze de staat van de natuur in kaart en treden ze in dialoog met beleidsmakers. Natuurpunt beheert 500 natuurgebieden met een oppervlakte van 25.000 ha.

Naturschutzbund Deutschland e.V

NABU is de oudste en met meer dan 900.000 leden en sympathisanten (vanaf januari 2023) de grootste milieuvereniging in Duitsland. De huidige NABU werd in 1899 opgericht door Lina Hähnle als de “Bund für Vogelschutz”. Maar wat doet deze vereniging precies? En voor wie? Wat maakt NABU speciaal? En hoe werkt de praktische natuurbescherming in zo’n grote organisatie? Kijk voor meer informatie op www.nabu.de

Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.

De LBV – Landesbund für Vogel- und Naturschutz – is de oudste natuurbeschermingsorganisatie van Beieren. Samen beleven en beschermen we soorten en habitats. Kijk voor meer informatie op www.lbv.de