Bloemenmengsels

Bijen, vlinders en andere insecten hebben het tegenwoordig moeilijk. Dit komt onder andere doordat er nog maar weinig plekken in het buitengebied en in stedelijk gebied zijn waar wilde bloemen en planten ruimte en kansen krijgen.

Bloemrijke plekken zoals weides en bermen zijn van levensbelang voor veel insectensoorten, zij hebben namelijk de nectar en stuifmeel van de bloemen nodig. En rupsen hebben waardplanten als voedsel nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot vlinder.

Met de bloemenmengsels van Vivara Pro creëert u zo’n bloemrijke plek, niet alleen insecten profiteren van de bloemenweides ook zoogdieren, vogels en andere dieren vinden er voedsel en beschutting. Natuurlijk zijn dit ook plekken waar mensen graag komen; zij kunnen heerlijk wandelen en genieten van de bloemrijke plekken in de stad, het buitengebied, langs sloten, weilanden of wegen.

Vivara Pro biedt in haar assortiment een aantal standaard bloemenmengsels aan. Deze mengsels zijn uitstekend geschikt om de biodiversiteit te bevorderen en verder te helpen. De samenstelling bestaat steeds uit inheemse soorten in Nederland en is zorgvuldig samengesteld en afgestemd op doelsoorten (bijv. vlinders), grondsoort, standplaats en beleving in het algemeen. Denk bij de toepassing van onze mengsels bijvoorbeeld aan ondersteuning van insectenhotels (solitaire bijen), inzaaien van bermen en akkerranden, braakliggende terreinen (tijdelijke natuur), natuurbeleving voor bewoners of werknemers of voor de aanleg van bloemenweides, wadi’s en dergelijke.

Naast de standaard mengsels kunnen bloemenmengsels naar wens en op maat worden gemaakt, waarbij wordt gekeken naar en rekening gehouden wordt met:

Specifieke soorten opnemen
Percentages van de soorten onderling kunnen variëren
Inheems voorkomen lokaal van specifieke soorten
Budget
Informeer altijd naar de juiste samenstelling van de bloemenmengsels, deze kan namelijk wijzigen vanwege het huidige aanbod.