Gierzwaluwen

Gierzwaluwen broeden meestal in gebouwen, vaak vinden ze een ingang via een opening in de gevel of bijvoorbeeld een kapotte dakpan. Deze nestgelegenheden zijn echter steeds minder voorhanden door sloop, renovatie en (na) isoleren, maar via de natuurwet zijn deze wel jaarrond beschermd!

Het plaatsen van een nestkast is dan de ideale oplossing. Zowel inbouw als opbouwkasten kunnen probleemloos worden toegepast bij nieuwbouw, renovatie of bij bestaande gebouwen. Meer informatie over het plaatsen van gierzwaluwkasten is te vinden per artikel.

In gierzwaluwnestkasten kunnen ook huismussen gaan broeden. Dat is vaak gunstig voor het ontdekken van de nestkast door gierzwaluwen. Als gierzwaluwen de nestkast willen gebruiken zullen ze deze huismus of een andere gebruiker proberen te verdringen of in een later stadium dezelfde nestlocatie in gebruik nemen.

Gierzwaluwen          Inbouwstenen