Vogels nabij water

Ook in Nederland en Belgi├ź voorkomende vogelsoorten die veelal om en nabij water en weiden leven hebben onze steun nodig. Samen met deskundigen op dit gebied ontwikkelden wij ook voor deze soorten speciale producten. Zo zijn er nesthulpen voor onder andere de ooievaar, de grote gele kwikstaart en de ijsvogel verkrijgbaar.