Zwaluwen

In Nederland komen 3 soorten ‘echte’ zwaluwen voor, de huis- boeren- en oeverzwaluw. Alle zwaluwen trekken weg in het najaar, om in het voorjaar in maart/april terug te keren.

Vivara Pro heeft speciale nestkasten, nestwanden en inbouwstenen ontwikkeld om meer broedplaatsen te creëren voor zwaluwen. Voor al deze soorten geldt namelijk dat ze het moeilijk hebben in ons land. Bijvoorbeeld door de achteruitgang van insecten maar ook het vinden van nestgelegenheid is een probleem.

Huiszwaluwen ondervinden steeds meer problemen met het vinden van adequate dakranden en oversteken om hun nest onder te bouwen. Boerenzwaluwen zijn afhankelijk van het buitengebied met geschikte stallen en schuren om te nestelen, deze zijn steeds minder voorhanden vanwege sloop. De schuren en stallen die er zijn worden vaak hermetisch afgesloten, dit om uitbraken van ziektes te voorkomen. De oeverzwaluw heeft moeite met het vinden van geschikte steile wanden.

Huiszwaluw     Boerenzwaluw     Oeverzwaluw