Zwaluwen

In Nederland zijn er drie soorten ‘echte’ zwaluwen: de huiszwaluw, boerenzwaluw en oeverzwaluw. Alle zwaluwen vertrekken in het najaar en keren in maart/april terug in het voorjaar.

Om meer broedmogelijkheden te bieden aan zwaluwen, hebben wij speciale nestkasten, nestwanden en inbouwstenen ontwikkeld. Alle drie deze zwaluwsoorten ervaren namelijk moeilijkheden in ons land. Dit wordt veroorzaakt door de afname van insecten en problemen bij het vinden van geschikte nestplaatsen.

Huiszwaluwen ervaren steeds meer uitdagingen bij het vinden van geschikte dakranden en oversteken om hun nest te bouwen. Boerenzwaluwen zijn afhankelijk van het buitengebied met passende stallen en schuren om te nestelen, maar deze zijn steeds schaarser vanwege sloop. Bovendien worden de aanwezige schuren en stallen vaak hermetisch afgesloten om de verspreiding van ziektes te voorkomen. Oeverzwaluwen hebben moeite met het vinden van geschikte steile wanden.

Huiszwaluw     Boerenzwaluw     Oeverzwaluw