PRODUCTGROEPEN

Soortenmanagementplan

Een soortenmanagementplan (SMP) heeft voordelen voor projectontwikkelaars, gemeentes, woningbouwcorporaties en particulieren. Wat het is het hoe het werkt, lees je in dit artikel.

De omgevingswet

Iedereen met bouwplannen krijgt te maken met de Omgevingswet. Deze wet verbiedt onder andere het vernietigen, doden en verwonden van beschermde dieren- en plantensoorten en het wegnemen van hun verblijfplaatsen. Voorbeelden van beschermde diersoorten die vaak voorkomen in bebouwde omgevingen zijn vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen.

Om deze diersoorten te beschermen, geldt een onderzoeks- en ontheffingsplicht bij bouwen of renoveren. Dit geldt voor iedereen: gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren. Zijn er beschermde soorten aanwezig? Dan moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit ecologisch onderzoek, de maatregelen en de omgevingsvergunning worden meestal per project uitgevoerd en aangevraagd.

Wat is een soortenmanagementplan?

Het ecologisch onderzoek, de maatregelen en de aanvraag van de omgevingsvergunning kost veel tijd en moet telkens opnieuw gedaan worden. En dat kan anders. Een gemeente kan namelijk ook in één keer voor de gehele gemeente een ecologisch onderzoek doen en maatregelen nemen op gebiedsniveau. De gemeente beschrijft dit ecologisch onderzoek en de maatregelen op gebiedsniveau in een soortenmanagementplan. De Provincie Utrecht legt het duidelijk uit in deze video.

Op basis van het soortenmanagementplan kan de provincie vervolgens aan de gemeente een gebiedsgerichte omgevingsvergunning verlenen. Dit is een ontheffing voor de hele gemeente, geldig voor de meeste bouwprojecten tot maximaal 10 jaar. Hiermee komt de verplichting voor afzonderlijke onderzoeks- en ontheffingsprocedures te vervallen. De verplichting om per project extra maatregelen te nemen, zoals het ophangen van nestkasten, blijft wel bestaan.

BEKIJK DE VIDEO
Soortenmanagementplan

Voordelen soortenmanagementplan

Het grote voordeel van een soortenmanagementplan is dat niet meer voor de verduurzaming van elke losse woning of gebouw apart een ontheffing moet worden aangevraagd. De proceduretijd van 20 weken komt hiermee te vervallen, wat voor aanvragers heel wat tijdswinst kan opleveren. Dit is ook de reden dat de gemeente de kosten van het SMP vaak deelt met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Bovendien stelt het kabinet € 54 miljoen beschikbaar om provincies en gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een soortenmanagementplan (SMP) om natuurvriendelijk te kunnen isoleren.

 

Naast het besparen van tijd en kosten, heeft een SMP nog meer voordelen. Het draagt bij aan de versnelling van de woningbouw en de energietransitie, omdat projecten niet meer worden vertraagd door langdurige onderzoeken naar soorten. In plaats van ad-hoc bescherming van de natuur bij specifieke ingrepen, zorgt een 10-jarig SMP voor duurzame natuurbescherming.

SMP: Focus op doelstellingen

Bij de huidige werkwijze ligt de focus voornamelijk op onderzoek. Hierbij is er minder aandacht voor het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen en het creëren van verblijfplaatsen. In de SMP-methodiek ligt meer nadruk op het actief implementeren van maatregelen en het realiseren van geschikte verblijfplaatsen. Deze benadering is hierdoor veel proactiever en stelt doelstellingen per gebied centraal, in plaats van alleen te focussen op compensatie per gebied.

 

Wij denken hierin graag met je mee. Onze producten zijn tot stand gekomen in samenwerking met de belangrijkste natuurorganisaties en andere deskundigen. Bovendien zijn we voortdurend bezig met het verbeteren en optimaliseren van onze producten. Ook het vrijmaken van de natuur in de woningen en het plaatsen van voorzieningen laten veel opdrachtgevers aan ons over.

Soortenmanagementplan
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en
blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
Copyright Vivarapro
Sitemap