SV Kampong

Project SV

We hebben bij SV Kampong een aantal voorzieningen geplaatst. Dit om de vereniging groener te maken en de biodiversiteit te verhogen. Er is gekeken naar de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups, emelten en engerlingen. Ook zijn er verschillende zichtplekken mooier en tegelijk effectief aangekleed. Veel voorzieningen zijn voorzien van bebording en zichtbaar voor leden en bezoekers. Op deze manier is er ook aandacht gegeven aan beleving en educatie. De monitoring van alle nestkasten zal worden uitgevoerd door Vivara Pro.

Centrale uitgangspunten

  • Eikenprocessierups: De natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups kan gerealiseerd worden door middel van het inzetten van kasten voor kool- andere mezen, vleermuiskasten en het bevorderen van insecten met bloemrijke stroken. (NK SE 04 Nestkast 32mm) (VK WS 04 Vleermuizenkast) (Bloemenmengsels) (IP WA 01 Insectenwand) (IP WA 04 Insectenwand)
  • Emelten & Engerlingen: Een speciale ‘spreeuwentil’ plaatsen voor het bestrijden van emelten en engerlingen op het natuurgrasveld. (ST SP 01 Spreeuwentil)
  • Zichtplekken: Verschillende zichtplekken mooier en tegelijk effectief aankleden. (Bloemenmengsels) Beleving en educatie: Veel voorzieningen zijn zichtbaar voor bezoekers en eventueel met bebording. Hierdoor worden leden en bezoekers gewezen op de aandacht voor biodiversiteit en tegelijkertijd de natuurlijk bestrijding die hiermee gepaard gaat.