Varkenshouderij Houbensteyn

Bekijk de video

Plaats

Houbensteyn B.V. is één van de grootste varkenshouderijen in Nederland, gevestigd in Ysselsteyn (Lb). De locatie van dit project ligt aan de Ysselsteynsweg 69, Ysselsteyn.

Project

Houbensteyn B.V. heeft Vivara Pro ingeschakeld om meer biodiversiteit rondom de nieuwe zichtstal en de afwateringsvijver te creëren. De verloren gegane flora en fauna op die locatie dient gecompenseerd te worden. Naast de wettelijke verplichting wil Houbensteyn een grote extra investering doen. Aan de voorzijde van de varkensstal ligt namelijk een perceel met een afwateringsvijver dat hij duurzaam wil inrichten. En dan op zo`n manier dat het daadwerkelijk bijdraagt aan de lokale flora en fauna. Daarnaast moet het terrein aantrekkelijker worden ingericht voor bezoekers en, door toevoeging van groene elementen, beter passen in de landelijke omgeving.

Uitvoering Vivara Pro

Vivara Pro heeft eerst onderzoek gedaan naar de lokale flora en fauna en gekeken welke soorten ondersteuning nodig hebben. Op basis van deze gegevens is een duurzaam ontwerpplan gepresenteerd. In het ontwerpplan zijn voorzieningen opgenomen voor (roof)vogels, vleermuizen en insecten zoals vlinders en (solitaire) bijen.

Plan van aanpak: Door middel van faunapalen zijn voorzieningen aan gebracht voor vleermuizen en torenvalk. Deze vormen samen met een bomenrij de afscheiding van het perceel. De zwaluwtil aan de rand van de vijver biedt nestgelegenheid aan Huiszwaluwen. Daarnaast zijn er kasten voor vleermuizen geplaatst aan de gevel, nestkasten voor steenuilen en kleine zangvogels, insectenhotels, eendenkorven en enkele nestvlotjes voor watervogels zoals meerkoet en fuut. Om de biodiversiteit verder te verhogen is een gedeelte van het perceel ingezaaid met bij- en vlindervriendelijke bloemenmengsels en rondom de vijver met oever- en waterplanten. Ook zijn er vlinderstruiken en speciale rozen (half gevuld) aangeplant die voorzien in nectar, stuifmeel en vervolgens bottels. Natuurlijk zorgen wij voor educatieve bebording, want communicatie over “waarom” Houbensteyn extra investeert in natuur rondom zijn stal is uiteraard essentieel.

Torenvalken hebben de torenvalkkast bij de nieuwe duurzame vleesvarkensstal in gebruik genomen. De faunapaal met torenvalkkast is eind februari (2016) door Vivara Pro geplaatst. 9 april (2016) zijn deze prachtige foto’s gemaakt.